Historie Heemsteeds Burger Belang.

Al 20 jaar Glashelder en Betrokken 

Heemsteeds Burger Belang maakt vanaf 1994 als eerste lokale partij van Heemstede deel uit van de gemeenteraad.
Vanaf de oprichting was onze doelstelling om de burgers van Heemstede meer invloed te geven op het beleid. Wij zijn verheugd te kunnen constateren dat er steeds meer gehoor wordt gevonden voor onze ideeën op dat punt. De participatie van de burgers bij het bestuur is toegenomen, maar we zijn er nog lang niet. Vaak blijkt het huidige inspraakmodel niet te voldoen en leidt dit tot een toenemende ergernis bij de burgers.

Tot ongenoegen van velen wordt insprekers de mond gesnoerd en is de spreektijd ontoereikend. Wij zien graag dat de inspraak zo wordt georganiseerd dat het ook echt een bijdrage levert aan de meningsvorming.

Een andere doelstelling was om de gemeentelijk uitgaven gelijke tred te laten houden met de inkomsten. Op dit punt zijn wij redelijk positief gestemd, maar wij blijven van mening dat er aan de uitgavenkant nog veel gedaan kan worden. De huidige economische situatie zal tot gevolg hebben dat gemeente met minder geld moet rondkomen. Dit zal een prima uitgangspunt zijn om de gemeentelijk uitgaven blijvend kritisch te beoordelen.
Wat is een gemeente wettelijk verplicht om te doen? Wat wil Heemstede daarnaast als eigen beleid in stand houden?

De landelijke partijen laten de inwoners geloven dat de gemeentelijke politiek onafhankelijk is van het landelijke beleid. Intussen gelooft niemand dat meer. Gemeentepolitiek is even wat anders dan wat er in den Haag wordt bedisseld. Een sterke lokale partij zoals HBB misstaat dan ook niet, zodra het om plaatselijk beleid gaat. Wij hebben gelukkig geen last van landelijke bestuurders die mede voor Heemstede de dienst uitmaken. Wij werken zonder grote partij- en verkiezingskassen en HBB heeft geen enkel belang bij andere bestuurslagen dan de gemeente Heemstede. HBB is er dan ook van overtuigd dat er in iedere gemeente plaatselijke partijen moeten te zijn. Een sterke lokale partij kan het juist verschil maken. De landelijke partijen voelen de hete adem van de onafhankelijke partijen en passen hun beleid daar steeds meer op aan. Daar zij wij gelukkig mee, want op ook op deze wijze bereiken wij onze doelen.
Wij hopen na de verkiezingen over voldoende zetels te beschikken om ons stempel nog meer op het beleid te kunnen drukken. Na twintig jaar staan wij klaar om eindelijk bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen en rekenen dan ook op massale steun vanuit de bevolking.