Publieke functies verdwijnen uit bibliotheekgebouw

 

 

raadsvergadering van 25-09-2008

 

Uit financiele overwegingen kiezen de meeste partijen voor het loskoppelen van de publieke functie van de bibliotheek ten faveure van woningbouw. Hiermee verliest de bibliotheek en de publieke organisaties het versterkende effect die zij op elkaar hebben. HBB betreurt deze beslissing en had liever naar nieuwe alternatieven gezocht. 

Een breder onderzoek naar de mogelijkheden zou meer op zijn plaats zijn geweest. Nu vindt er een versnippering van functies over Heemstede plaats. Zeker een stuk revitalisering van het Wihelminaplein met de komst bibliotheek op zijn plaats geweest. Veel meer sturende elementen heeft de gemeente niet meer op en rond het wilhelminaplein. De laatste mogelijkheid is het verplaatsen van de weekmarkt naar het wilhelminaplein. Veiligheid van de bezoekers van de markt wordt hierbij ook versterkt. De valkenburgerlaan als locatie van de weekmarkt is niet ideaal. De markt is ingeklemd door doorgaande wegen.