Sport in Heemstede

Sportvisie vastgesteld 

Het College heeft eindelijk de sportvisie gepresenteerd. Deze visie is door grote druk van HBB tot stand gekomen. De visie onderschrijft grotendeels de doelstellingen van HBB op het sportgebied. Een groot knelpunt voor HBB in het rapport is de formulering van de voorwaarden voor subdsidie aanvragen. Deze zijn niet goed doordacht en horen niet in de visie thuis.

De voorwaarden zijn volgens ons niet goed geformuleerd. Ze hadden dan ook uit het voorstel gehaald moeten worden en in het subsidiebeleid geintegreerd moeten worden. De stelling van CDA en VVD dat de voorwaarden niet als harde eis moeten worden gezien maar als leidraad geeft volgens HBB alleen maar verwarring. Regels vaststellen en vervolgens zeggen dat ze niet bestaan is voor ons geen beleid. De VVD en CDA ondermijnen hiermee de geloofwaardigheid van de besluiten van de gemeenteraad. HBB vindt dit geen goede zaak.