Herinrichting Binnenweg

 HBB kiest voor kwaliteit

De herinrichting van de Binnenweg is een feit. De budget-overschrijdingen zijn uitermate bedenkelijk. Bij de oorspronkelijke 1,7 miljoen heeft de gemeenteraad nog eens 1,3 miljoen extra beschikbaar gesteld. Het wordt een dure herinrichting. Verdere budget overschrijdingen zijn voor HBB niet mogelijk. HBB kiest voor kwaliteit en vindt deze extra investering dan ook gerechtvaardigd. De Binnenweg is gezichtsbepalend en is het kloppend hart van ons dorp.

Bij de planvorming is goed naar alle betrokken geluisterd. HBB vindt dan ook dat de klankbordgroep haar werk goed heeft gedaan. Ook binnen de klankbordgroep waren natuurlijk de meningen van de diverse partijen divers. Toch heeft de klankbordgroep de juiste afwegingen gemaakt.

Parkeren blijft natuurlijk een probleem op en rond de binnenweg. HBB zal zich blijven verzetten tegen het inzetten van publieke gelden voor het realiseren van parkeerplaatsen. HBB is van mening dat door een goede en juiste afweging te maken wij in ons dorp diverse knelpunten hadden kunnen oplossen. Wilhelminaplein met bibliotheek, 100 – 150 extra parkeerplaasten aan de Eykenlaan en kleinschalige winkels met woningen op het huidige postkantoorterrein hadden allemaal tot de mogelijkheden behoord. Dit zonder of met kleine investeringen van de gemeente. Het college en collegepartijen VVD,CDA en PvdA hebben helaas geen lef en zijn bang voor het karakter van de Heemsteedse Dreef. Onterecht vindt HBB. Nu gaat de gemeente miljoenen investeren voor het realiseren van parkeerplaaten. De Heemsteedse burger betaalt onnodig deze hoge rekening.