B&W vergaloppeert zich als “ de Prins op het witte paard “

gepubliceerd in “de Heemsteder”als ingezonden brief. 

Dubieuze rol van het College in supermarkt openstelling op zondag

Twaalf jaar geleden werd er een regeling in de gemeenteraad aangenomen die het mogelijk maakte om één supermarkt de gelegenheid te geven om op zondag open te zijn. De drie Doornroosjes Deka, AH en Vomar slapen 12 jaar lang rustig door. Totdat…. Juist Doornroosje Deka wordt wakker en opent haar ogen. Ze dient een verzoek in voor de openstelling op zondag bij de Prins. Dit is vrije markt economie. “Kijk en Grijp” je kansen waar andere liggen te slapen. De Prins denkt na en besluit de twee andere Doornroosjes wakker te schudden en stuurt ze een brief. Doornroosje Vomar leest de brief maar besluit dat verder slapen veel lekkerder is dan werken op zondag en reageert niet. Doornroosje AH daarentegen ziet kansen en wil, zoals dat gaat in sprookjes, met haar wakker kussende Prins in het huwelijk treden. De Prins gaat aan het werk om de huwelijkse voorwaarden te schrijven en komt met een voorstel. Tot zover het sprookje.

Allereerst gaat het College in de fout door het de Dekamarkt gelijk te behandelen met AH en Vomar. Dit door deze supermarktketens te vragen om een verzoek voor open stelling op zondag in te dienen. Weg vrije markt economie. De voorsprong van de Dekamarkt op de concurrentie wordt dit supermarkt bedrijf door het College afgenomen. En waarom? Alle partijen hebben twaalf jaar de tijd gehad om eerste te zijn. Hoeveel tijd heeft men nodig!!
Het college moet het 1e verzoek in behandeling nemen en beoordelen op de criteria die aan de openstelling worden gesteld. Onafhankelijk en zeker niet vergelijkend. Door vergelijkend op te treden wordt het college ongewild partij in de markt economie.

Nu de inhoudelijke criteria van de “huwelijkse voorwaarden”. Er worden twee grote redenen genoemd.
De eerste is dat de wegen rond de AH (Blekersvaart) beter de drukte aankunnen dan de Binnenweg rond de Dekamarkt. Bij de herinrichting van de Binnenweg met 1-richtingsverkeer worden de toegangswegen bij de Dekamarkt de toegangspoort voor de hele zuidelijke Binnenweg. Niet alleen voor de Dekamarkt op zondag. Betekent dit dat deze toegangswegen ongeschikt zijn voor ontsluiting van de Binnenweg? Één maand geleden was het College toch echt een andere mening toegedaan bij de definitieve besluitvorming rond de Binnenweg.
De tweede is dat de parkeergarage van AH is afgesloten en daardoor geluidsarm is en dat er niets bekend is over overlast. Dit wordt zonder onderzoek gesteld. Toch zijn er andere argumenten waarbij de parkeergarage juist extra overlast kan veroorzaken. De Parkeergarage is zeker niet dicht. Er zitten  roosters en hekken in. Geluid kan wel degelijk naar buiten en misschien fungeert de parkeergarage wel als klankkast en versterkt dit het geluid. Koplampen van auto’s die in het donker vanaf de hogere parkeerlagen over schuttingen in woningen kunnen schijnen. De parkeergarage heeft drie verdiepingen. Vanuit deze etages heeft men vrij uitzicht in de omliggende tuinen, dakterrassen en balkons. Waar is de privacy op zondag. De enige dag dat er nog privacy is voor de omwonenden. Al met al diverse argumenten waarbij de parkeergarage juist overlast kan veroorzaken. Misschien geen relevante argumenten maar een besluit onderbouwen met de bewering dat “B&W onbekend is met overlast van de parkeergarage” zonder enig onderzoek is helemaal geen argument.

Met voorgenomen Collegebesluit om AH de voorkeur te geven boven de Dekamarkt lijkt het erop dat het College van B&W in Heemstede graag zijn boodschappen op zondag bij Albert Hein doet. Of spelen er grotere belangen een rol waar Albert Hein een partij in kan zijn. Denk hierbij aan de parkeerplaatsen problematiek rond de Binnenweg. Hierover komt dit jaar nog een studie van het College.

De uiteindelijke conclusie die het College heeft getrokken uit het commissiedebat is de enige juiste. De Dekamarkt krijgt als 1e aanvrager een onafhankelijke niet vergelijkende beoordeling. De rol van het College in dit proces is op zijn minst merkwaardig.