Begrotingsraad 2009

Begroting 2010: Lage woonlasten en hoge kosten bedrijfsvoering

 HBB is tevreden met de door het college aangeboden begroting 2010. De OZB wordt niet verhoogd en andere woonlasten worden minimaal verhoogd. Hierdoor heeft Heemstede de laagste woonlasten van heel Noord- en Zuid-Holland. Een uniek resultaat voor de Randstad. Heemstede gaat efficiënt met de financiën om. Zeker omdat Heemstede een hoog voorzieningen niveau kent. HBB zal zich blijven inzetten om dit ook voor de toekomst te waarborgen. De inkomsten van de gemeente zullen drastisch gaan teruglopen. Het nieuwe College zal in 2011 moeilijke keuzes moeten gaan maken. Ook HBB realiseert zich dit. Wij willen graag met u praten over de keuzes en oplossingsrichtingen.

Opvallend in de begroting zijn de hoge kosten van de bedrijfsvoering. Zeker het gemeentelijk meubilair van het raadhuis mag als miskoop betiteld worden. Aangeschaft voor 1 miljoen Euro. Het wordt ageschreven in 10 jaar. Dit is voor kantoormeubilair erg snel. Als er dan ook nog eens jaarlijks 70.000,00 Euro ( 1 jaar oud) aan onderhoudskosten uitgegeven wordt dan kan met recht gesteld worden dat het een miskoop is. HBB heeft zich al tijdens de kadernota haar ongenoegen hierover laten blijken. Ook andere kosten van bedrijfsvoering gaan verder omhoog. HBB is van mening dat de uitgaven moeten worden heroverwogen en omlaag gebracht moeten worden.

HBB wil graag meer investeren in groen onderhoud. Het onderhoudsniveau van het gemeentelijk groen loopt steeds verder terug. Heemstede profileert zich graag als een groene gemeente. Dit betekent dat  er geinvesteerd moet worden in een hoog waarderingscijfer voor het groen onderhoud.