huurbijdrage tennisverengingen

Huur tennisvelden kan verder omlaag

HBB is van mening dat er geen winst mag worden gemaakt op de eploitatie van de sportparken. Dit zijn publieke voorzieningen en moeten derhalve toegankelijk blijven voor iedereen. Dit betekent een geen winst op de exploitatie. De huurbijdrage mag niet afgestemd worden op de financiële positie van een vereniging. Hier is de sportvereniging zelf verantwoordelijk voor. Door het hanteren van de maximale MAAS-norm ( dit is een bandbreedte norm wat er gemiddeld door gemeenten in Nederland voor een sportveld aan huur wordt gevraagd) voor tennisverenigingen en ondanks kortingen van de gemeente wordt er nog steeds winst gemaakt. Onacceptabel vindt HBB.  

Andere sportverenigingen zitten ng zwaar onder de MAAS-norm. OOk met het eerdere besluit om dit de huren voor deze verenigingen te verhogen blijven deze verenigingen (voetbal en hockey) onder de MAAS-norm. Gevolg is dat deze verenigingen veel indirecte subsidie van de gemeente ontvangen. Voor de hockey is dit nu ongeveer € 156.000,00 en de voetbalverenigingen gezamelijk ongeveer € 116.000,00. HBB vindt dit dan ook teveel uit verhouding. HBB heeft derhalve de motie van VVD,CDA en PvdA tijdens de begrotingsraad niet gesteund.