Subsidie podiumkunsten

Theater de luifel en podium oude slot gaan samenwerken

De extra subsidie aanvraag van theater de de luifel en het podium oude slot van 39.000,00 voor het theater seizoen 2009-2010 wordt door HBB gesteund. Echter om de subsidie voor alle podiumkunsten in Heemstede structureel te verhogen is voor HBB in de huidige situatie een stap te ver. Besluiten hierover moeten in februari genomen worden. Samenwerken betekent ook een beter op elkaar afgestemd aanbod van podiumkunsten en een beter inzet van middelen. Meer en beter met hetzelfde geld zou volgens HBB het uitgangspunt moeten zijn. 

Echter er dreigt nu een verhoging van het budget van 30.000,00. Aangezien de omvang van de economische crisis voor Heemstede nog zeer onduidelijk is vindt HBB een stap op de plaats voor de uitgaven zeer wenselijk. De regering moet nu maar eens duidelijkheid gaan geven waar wij als gemeente rekening mee moeten gaan houden. Duidelijk en helder beleid. Voorlopig gaan de regeringspartijen PvdA en CDA rollenbollend over straat en wordt er geen beleid gemaakt. Heemstede moet in februari gaan besluiten over structurele investeringen over sport en cultuur. Nu weet niemand waar we financieel aan toe zijn.