Verkeersveiligheid Sportparklaan zwaar onvoldoende.

VOS-Heemstede (Verenigde Omwonenden Sportpark) Vragen aandacht voor de parkeeroverlast en veiligheid Sportparklaan. HBB had de situatie al aan de orde gesteld in de begrotingsraad van November 2009. In deze raadsvergadering werd een krediet beschikbaar gesteld voor een kunstgrasveld voor MHC Alliance. Deze capaciteitsuitbereiding brengt automatisch meer verkeer en parkeer problemen met zich mee. Het college verzekerde ons dat er intensief overleg was met de omwonenden en verenigingen over de verkeersproblematiek. Helaas moet HBB weer constateren dat er geen intensief overleg heeft plaats gevonden. Er is één oriënterend gesprek geweest op 25 juni 2009. Uit het verslag blijkt dat mw. Kuiper (CDA) de mogelijkheden zou onderzoeken. Na een half jaar zijn er nog steeds geen concrete voorstellen gedaan. De voorstellen tot aanleg van het kunstgrasveld (inmiddels zijn het er 2!!!) gaan gewoon door. Onacceptabel vindt HBB. Ook de verkeersveiligheid moet in de voorstellen worden meegenomen. Wanneer dat niet gebeurt zal er straks blijken dat er onvoldoende middelen zijn om tot een veilige verkeerssituatie op de Sportparklaan te komen. HBB wil dat onze kinderen goed kunnen sporten maar ook veilig de sportvelden kunnen bereiken.