HBB doet voorstellen inrichting Sportpark

sportpark.jpg

Heemsteeds Burger belang doet voorstel voor herinrichting van het Sportpark dat tegemoet komt aan de wensen van alle betrokkenen.

Hockeyclub Alliance heeft een capaciteits probleem en wil graag een waterveld aanleggen. Voetbalvereniging RCH wil graag zijn entree houden aan de Sportparklaan en de Verenigde Omwonenden Sportparklaan (VOS) willen vooral minder verkeersoverlast, overlast van verlichting en een goede verkeersveiligheid. De plannen van het College komt alléén tegemoet aan de wensen van Alliance. De wensen van VOS en RCH worden terzijde geschoven. Niet een manier van werken die HBB voorstaat. HBB heeft zich in de materie verdiept en kwam afgelopen vergadering van de raadscommissie Samenleving met alternatieve voorstellen. RCH en VOS kunnen zich ook vinden in de voorstellen van HBB. De hieronder volgt een inhoudelijke uiteenzetting van onze plannen

De huidige situatie is zoals hieronder aangegeven. Het gaat om veld 2-geel (havenveld) en veld 4- geel.

sportpark.jpg

Het havenveld is géén officieel voetbalveld, daar zijn de afmetingen van het veld te klein voor. Echter, de KNVB verleent ieder jaar dispensatie aan RCH om op dit veld voetbalwedstrijden te mogen spelen. Het veld is wel groot genoeg om er een volwaardig kunstgrasveld hockey op aan te leggen.

Alliance ziet graag aansluiting bij haar eigen velden en wil graag veld 4-geel (het wegveld) hebben en daar een waterveld hockey aanleggen. Een waterveld hockey daar aanleggen betekent een aantal dingen. Het wordt intensief gebruikt en bovendien zal iedere avond de verlichting aan zijn. Dit geeft overlast voor bewoners aan de overzijde van de weg. Daarnaast verliest RCH een volwaardig voetbalveld. Dit wordt gecompenseerd door een KG-voetbalveld op veld 3-geel (zie tekening). RCH houdt over veld 1-geel en veld 3-geel (=KG). Veld 2, het havenveld, is er ook maar mag van de KNVB niet worden meegerekend voor de capaciteitsberekening (Dit is een benodigd aantal velden versus teams).

In de huidige situatie mag RCH 4,4 elftal groeien ( 3 grasvelden voetbal). Na aanleg KG heeft RCH 2 velden dan is RCH aan haar maximale aantal teams en mag het nog maar -0,1 team groeien (dus minder!).

Alliance is al zo groot dat het niet meer leden kan aan nemen. Ook niet bij de aanleg van één KG-veld. Wij gaan dus met de voorstellen van het College, die grofweg 850.000,00 Euro kosten, capaciteit inleveren. Ongehoord!

HBB heeft in de commissievergadering van februari voorgesteld om van veld 2 (het havenveld van RCH) KG-hockey te maken. Zo komen we tegemoet aan de wensen van Alliance en houden 3 volwaardige (gras)voetbalvelden .

Dit betekent RCH kan nog steeds 4,4 elftal kan groeien en we hoeven maar 1 kunstgrasveld aan te leggen in plaat van 2. Een besparing van 360.000,00 Euro. In deze tijd waarin de gemeentefinancien onder druk staan, een hele besparing.

 

De wens van Alliance voor een waterveld kan later worden gerealiseerd. Namelijk bij de vervanging van de toplaag van het huidige eerste veld. Dit kan nog wel een paar jaar duren. HBB vraagt aan Alliance om nog wat geduld te hebben. Misschien is het nodig om de toplaag vervroegd af te schrijven (huidige boekwaarde 160.000 Euro /kapitaallasten 17.000 Euro p/j). De gemeente kan altijd deze mogelijkheid bekijken. Als we dit doen dan nog hebben we een besparing van 200.000 Euro. Doen we dit over 3/4 jaar dan zijn de lasten natuurlijk minder.

Uiteindelijk hebben we een situatie die: een besparing van 360 duizend Euro oplevert, tevreden bewoners want zij hebben geen overlast van verlichting, RCH houdt zijn entree maar krijgt (voorlopig) geen KG (de leden hebben aangegeven hier vooralsnog geen behoefte aan te hebben), RCH kan blijven groeien en Alliance wordt geholpen met een noodzakelijk KG. Al met al een ideale situatie.

 

HBB heeft een goedkoper en beter alternatief geboden. Heemsteeds Burger Belang roept het College dan ook op zich nogmaals te beraden.

 

Wordt vervolgd in de raadsvergadering van 18 februari a.s.