Verkiezingswinst HBB wordt niet omgezet in zetels

verkiezingsuitslag.jpg

HBB boekt een winst van 3,3%. Echter HBB blijft 2 zetels houden in de gemeenteraad

 verkiezingsuitslag.jpg

HBB is blij met het vertrouwen dat de kiezer ons heeft gegeven. Onze achterban groeit met 437 stemmers naar een totaal van 1559 HBB stemmers. Dit is een fraaie toename van 3,3 procent. Hiermee is HBB achter D’66 (11,4%) de grootst groeiende partij. De VVD behaalde een winst van (1,2%). Door moeilijke toewijzingsregels van restzetels wordt dit niet vertaalt in 1 extra zetel. Hiervoor kwamen we 16 stemmen te kort. De restzetel ging nu naar de PvdA. HBB ziet de komende vier jaar met vertrouwen tegemoet en zal zich blijven inzetten voor onze kiezers.

De zetelverdeling van de gemeenteraad is voor de komende 4 jaar: VVD 7(+1), D’66 4(+3), CDA 3(-1), PvdA 3(-1), HBB 2(0) en GL 2(-1). Nieuw Heemstede keert niet terug in de nieuwe gemeenteraad(-1).

Het verzoek van HBB om een hertelling van de stemmen is door het centraal stembureau afgewezen. HBB had dit verzoek gedaan om telfouten in de uitslag uit te sluiten. Dit omdat de derde zetel voor HBB dichtbij was. We kwamen 16 stemmen te kort.

Het centraal stembureau gaf aan dit alleen te doen bij aantoonbare onregelmatigheden in het stemlokaal. Dit is conform de kieswet. Helaas voor HBB