Vomar in Heemstede

Tot nu zijn er diverse onderzoeken geweest naar het woongenot, verkeersafwikkeling en een haalbaarheidsonderzoek naar de stedenbouwkundige wenselijk/inpasbaarheid. Daarnaast zijn al eerder, naar aanleiding van de herinrichting van de Binnenweg, ook diverse onderzoeken gedaan. Ondertussen kunnen we uit al die onderzoeken het volgende wel concluderen:

– Vomar kan moeilijk concurreren met de grote supermarkten in het dorp die groter zijn en meer parkeergelegenheid hebben

– Trekkers heb je nodig per deel van de winkelstraat

– Het noordelijke deel van de Binnenweg ziet duidelijk een teruggang in omzet, de rest niet of nauwelijks

– Dit zou niet het gevolg zijn door de instelling van het eenrichtingsverkeer – Overloop van een supermarkt is 80 meter en dan met name voor de dagelijkse sector

– Er is een parkeerprobleem van 2 tot 4 op zaterdag in het middendeel Vanuit de behoefte voor een trekker van de Binnenweg, betreft dit vooral het noordelijke deel, die een terugloop in omzet ervaren. De beoogde locatie van de nieuwe Vomar, op het middendeel, zal dus nauwelijks effect op het noordelijk deel hebben gezien die 80 meter overloop. Dan keer je dus bij Van Vuuren weer om. Bovendien genereert de Hema en het Kruidvat al een behoorlijke klandizie voor het middenstuk. Qua positionering op de Binnenweg ten opzichte van de behoefte niet gunstig. Bovendien verliest het noordelijk deel bij verhuizing z’n trekker: namelijk de Vomar. Hierdoor is het goed mogelijk dat het noordelijk deel dus nog verder zijn aantrekkingskracht verliest.

Over dat parkeren: 2 uur parkeerdrukte op zaterdagmiddag is voor HBB niet een voldoende argument om perse de parkeermogelijkheden uit te moeten breiden. Dus daarvoor hoeven dit ook niet te willen. Bovendien is dit in geen enkel dorp of stad een ongewone situatie op een zaterdagmiddag.

Dan komen we bij de behoeftige burger die graag boodschappen wil doen. Ons is nog nooit ter ore gekomen dat dat niet voldoende lukt in Heemstede. Ook uit de onderzoeken is gebleken dat Heemstede ruim in de supermarkten zit. We begrijpen dat de Vomar graag een groter marktaandeel wil, maar of de burger ook perse meer Vomar en nog meer supermarkt wil, betwijfelen we, behoefte wordt vaak door het aanbod gevoed. En bovendien is er voor de Vomar-diehards een grote op korte rijafstand. HBB zal tezamen met Groenlinks en de PvdA een motie indienen voor de inzet van het burgerpanel om het draagvlak onder de Heemsteedse bevolking te toetsen.

Als laatste komen we bij het woongenot. HBB vindt het bijna gênant hoe het college de conclusies uit het rapport bijna ter zijde schuift, als zijnde op te lossen door wat aanpassingen. HBB vindt het niet uit te leggen dat de gemeente er voor kiest hun woongenot op te offeren voor de winst van de Vomar. Wij vinden het onacceptabel de bewoners op te zadelen met 1800 extra auto’s, die ook weer weg moeten, dus 3600 autobewegingen per dag door hun straten. En dan nog 25 keer per week een enorme vrachtwagen die er langs rijdt. Het gevoel van privacy zal volledig verdwijnen. Laat staan hoe die 1800 auto’s zich daar naartoe gaan bewegen en weer weg. Daarnaast zal het beoogde pand van de Vomar ongetwijfeld ook geluid voorbrengen, niet alleen overdag, maar ook de hele nacht door, met allerlei afzuiginstallaties. Dan de hoogte van het gebouw: dit zal een groot gevoel van hokkerigheid met zich mee brengen, een groene dakbedekking zal echt niet zo heel veel uitmaken.

Wat nog niet aan de orde is geweest in de onderzoeken, zijn de mogelijke gevolgen van de bouw van parkeergarage op de grondwaterstanden, op de funderingen etcetera. HBB maakt zich hier ernstige zorgen over.