Het plan Havendreef heeft tot nu toe nogal wat voeten in de aarde heeft gehad: wel of geen bieb, horeca, pad langs de zandvaart, een gracht in het midden, sociaal bouwen of niet en de hoogte en volume van eerder uitgewerkte plannen. En hoe zit het met de gezellige haven zelf? We hebben nu een uitgewerkt plan, waar ook de omwonenden over hebben kunnen meedenken. Naar de mening van HBB heeft dat een mooi plan opgeleverd. We kunnen ons vinden in de voorgestelde indeling van eengezinswoningen en buurtje. De haalbaarheid van de geplande horeca roept van vraagtekens bij ons op. Echter, ons grootste punt is de geplande toren. Hoewel de stedenbouwkundigen aangeven dat de toren mooi resoneert met de toren aan de zandvaart cq dreef en het nog te ontwikkelen toren aan de overkant van de haven, zijn wij van mening dat het wel een tandje minder kan. Het dorpse karakter van Heemstede is voor Heemsteeds Burger Belang een groot goed waarin hoogbouw niet past. Ook de bevolking van Heemstede geeft dit aan, zie hiervoor de input voor de visie Heemstede 2025! Zij geeft in meerderheid aan geen toename van hoogbouw te willen zien in Heemstede.

Terugkomend op de stedenbouwkundige visie op dit plan, in het eerder plan waren voor de toren zo’n 5 a 6 lagen gepland. Tóen werd er gesteld dat dat een mooie afloop creëert van Accent richting de Zandvaart. Voorzitter, stedenbouwkundig lijkt het dus maar de manier waarop je er naar kijkt, en voor alles lijkt wel wat te zeggen. De wethouder heeft in de commissie ruimte aangegeven dat door een lagere toren met minder bouwvolume het plan minder haalbaar wordt, voorzitter, dit is wat anders dan onhaalbaar! HBB vind het jammer dat wij op basis van de hoogte van de toren tegen moeten stemmen op dit plan, zeker omdat de rest van het plan er veelbelovend uitziet. Als we dat wel doen, doen wij geen recht aan onze verkiezingsbelofte van 2010 en aan de mening van een groot deel van de Heemsteedse bevolking.