Loting middelbare scholen

Je verdere schoolloopbaan afhankelijk van loting?

De plaatsing van brugklassers in de regio Haarlem is ieder jaar weer een spannende gebeurtenis voor de groep-8ers en hun ouders. En ieder jaar zijn er veel teleurgestelde toekomstige brugklassers en hun ouders.

En ieder jaar beloven de schoolbesturen verbetering maar ze doen niets. Het bestuur van Dunamare (Coornhert Lyceum, Schoter SG, Haerlem College en Sterren College) zou hierin als het grootste schoolbestuur in de regio het voortouw moeten nemen maar doet niets. Ook dit jaar zijn er weer veel kinderen uitgeloot en kunnen niet naar hun school van keuze. Deze kinderen worden uit hun sociale leefomgeving gehaald en gaan naar scholen die buiten hun leefomgeving vallen. Dit jaar gaan enkele leerlingen naar het Fioretti in Lisse. HBB is van mening dat kinderen meerdere schoolkeuzes moeten kunnen opgeven en dat de schoolbesturen garanderen dat de kinderen op een school van keuze (1e , 2e of 3e) wordt geplaatst. Zo blijven de kinderen naar school gaan in hun sociale leefomgeving.

Politiek gezien kunnen we alleen maar druk op de schoolbesturen uitoefenen. Zij voeren de inschrijving en lotingssysteem uit. Wij hebben dan ook gevraagd aan onze wethouder Botter (onderwijs) om met de betrokken wethouders van Haarlem en Bloemendaal de druk op de schoolbesturen te verhogen en onze wensen daar te bespreken. Wij hopen dat de besturen beseffen dat zij ontzettend veel leed en stress bij kinderen veroorzaken door deze werkwijze. Stress die de besturen niet ervaren omdat de kinderen die het overkomt niet door hun schooldeur naar binnen mag.