HBB 20 jaar betrokken lokale politiek

Heemsteeds Burger Belang

De Heemsteder 8 januari 2014

HEEMSTEDE – Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht heeft Heemsteeds Burger Belang (HBB) haar kandidaten en verkiezingsprogramma 2014-2018 gepresenteerd. Het programma van HBB zet de ingeslagen koers van de partij in de Heemsteedse politiek van de afgelopen 20 jaar ferm door. Lijsttrekker Remco Ates, als raadslid al vele jaren door de wol geverfd, is zeer te spreken over zijn kandidatenlijst. “Onze kandidaten zijn van alle markten thuis, divers en vooral met hart voor Heemstede”, zegt Ates tevreden. De kandidatenlijst van HBB bestaat uit: Jannemarije Goedkoop (plaats 4), als moeder van jonge kinderen betrokken bij onderwijs, jeugd en sport. Rembrandt Heerkens Thijssen (plaats 3), met zijn werkervaring en passie bij Landschap Noord-Holland het groene hart van HBB en Heemstede. Annelies van der Have (plaats 2) houdt van Heemstede als dorp en wil ook graag dat karakter behouden. Ates zelf vindt veiligheid en bereikbaarheid belangrijk. “Het maakt Heemstede een aantrekkelijke woongemeente en dat moet zo blijven”, zegt Ates resoluut. 

Een partij als HBB is nodig om de landelijke partijen scherp en lokaal te houden. Belangrijke speerpunten van het verkiezingsprogramma van HBB zijn: (1) Een zelfstandig Heemstede (2) Geen hoogbouw en massale bebouwing (3) Gratis parkeren op de Binnenweg in de ochtend en/of late middag (4) Geen onnodige lastenverzwaring voor de inwoners (5) Hoge prioriteit voor zorg en (6) Geen XXL Vomar en parkeergarage tussen de Eikenlaan en Binnenweg.

Ates kijkt met positieve blik naar de komende gemeenteraads- verkiezingen. “Er is veel te doen in Heemstede. We hebben een verkiezingsprogramma met goede keuzes waarmee Heemstede de toekomst in kan.”

Heemsteeds Burger Belang
Artikel in de Heemsteder