Speerpunten verkiezingsprogramma 2014

  • Een zelfstandig Heemstede. Samengaan met een omliggende gemeente is wat HBB betreft niet aan de orde.
  • Veiligheid in de wijken. Meer voorlichting over buurtpreventie ter voorkoming van inbraak en vandalisme
  • Geen hoogbouw en massale bebouwing, behoud van het dorpse karakter. Nieuwbouwplannen mogen het karakter en uitstraling van de buurt niet aantasten.
  • Hoge prioriteit voor zorg. Bezuinigingen mogen niet ten koste gaan van zorg en hulp.
  • Veilig verkeer in Heemstede. Aanpakken Binnenweg, 30km-zones en vrijliggende fietspaden waar mogelijk.
  • Gratis parkeren op de Binnenweg in de ochtend en/of late middag.
  • Gedegen onderhoud van groen en gebruik van milieuvriendelijke onkruidbestrijdingsmiddelen
  • Geen XXL Vomar en parkeergarage tussen de Eikenlaan en Binnenweg
  • Een gedegen begroting zonder onnodige belastingverhogingen voor burgers
  • Burgers vanaf het begin betrekken bij besluitvorming