Berichtgeving HBB en Vomar in het Haarlems Dagblad

Heemsteeds Burger Belang (HBB) betreurt het dat in de berichtgeving van het Haarlems Dagblad het beeld is ontstaan dat zij mogelijk haar standpunt betreffende de nieuwbouw van een grote Vomar op het terrein tussen de Binnenweg en de Eikenlaan zal wijzigen, ten behoeve van de vorming van een coalitie. Het beeld dat is geschetst, is pertinent onjuist. HBB is en blijft tegen de nieuwbouw van een grote Vomar op die locatie en zal alles doen wat in haar macht ligt om realisatie van een grote Vomar op die plaats tegen te houden.

Artikel Haarlems Dagblad 22-03-2014: