Bouwplan Havendreef: de woontoren moet lager!

Project Havendreef

Tijdens de raadsvergadering van 24 april is het project Havendreef aan de orde gekomen. Dit keer stond de ‘anterieure exploitatieovereenkomst’ op de agenda. Dit is het resultaat van de onderhandelingen tussen de gemeente en de projectontwikkelaar op basis van het stedenbouwkundige kader en de intentieverklaring, die vorig jaar zijn vastgesteld.

Het plan Havendreef omvat 61 eengezinswoningen en 15 appartementen. De appartementen vinden hun plek in een woontoren van 34 meter hoog, met 8 verdiepingen. Wij zijn van mening dat deze hoogbouw niet past binnen Heemstede. Daarom heeft HBB, als enige, vorig jaar tegen het stedenbouwkundige kader en de intentieovereenkomst gestemd.

Tot nu toe is er steeds in de onderhandeling toegerekend naar een bepaalde hoge opbrengst die de gemeente in het vizier had. Dan is het logisch dat er op een bepaald punt een ondergrens bereikt wordt, die voor de projectontwikkelaar nog aantrekkelijk is om te bouwen. Simpel gezegd: als we veel voor onze grond vragen, dan moet er ook veel gebouwd worden.

HBB vindt een hoge opbrengst van de gemeentelijke grond van ondergeschikt belang en vindt dat dit criterium moet worden losgelaten in dit plan. Het project Havendreef heeft een hoop te bieden en biedt een kans iets moois neer te zetten. Daar mag ook van de gemeente best iets voor tegen over staan. HBB is namelijk van mening dat vooral voorop moet staan dat we iets moois krijgen, niet per se dat onze spaarpot weer gevuld is.

HBB heeft tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte een mogelijkheid voorgelegd om de toren wellicht lager te krijgen: namelijk door te kiezen voor een minder hoge opbrengst van de grond voor de gemeente. Andere partijen reageerden blij verrast door deze nieuwe invalshoek (overigens niets nieuws, dit hebben wij steeds proberen duidelijk te maken, maar werd tot nu toe niet begrepen of genegeerd). D66 klom van blijdschap gauw in de pen en schreef een motie voor de raad. Dat scheelt HBB weer werk. Dank daarvoor D66!

Voor HBB geldt, hoewel we liever helemaal geen toren zien, het optimum van 3 lagen er af, dan is de toren in lagen net zo hoog als het Zilveren Kruisgebouw, zij het op poten. In de overweging dat het dan om vervangende bouw gaat, een toren voor een, tja hoe kun je het zilveren kruisgebouw noemen…, kunnen we daar mee leven. Kortom: wat ons betreft dus terug naar de onderhandeltafel.

Wordt vervolgd…

Lees hier meer over bouwplan Havendreef