Motie HBB meting vliegverkeer uitgevoerd


Geluidmeetpunt vliegverkeer op Sportpark Groenendaal

19 september 2014

Wethouder Ates opent geluidmeetpunt

Vanmorgen nam wethouder Remco Ates een geluidmeetpunt voor vliegtuiggeluid in gebruik. Het geluidmeetpunt is geplaatst op het dak van het zwembad van Sportpark Groenendaal en meet het geluid van overkomende vliegtuigen. Aanleiding hiervoor was een motie van Heemsteeds Burger Belang om het vliegtuiggeluid te meten. Volgens HBB ontving de partij regelmatig geluidklachten over vliegverkeer van inwoners.

Met het plaatsen van een zogenaamd ‘NOMOS meetpunt’ (NOise, MOnitoringSystem), verkrijgt de gemeente inzicht in de geluidniveaus van het vliegverkeer over Heemstede. Dit betreft voornamelijk vliegtuigen die opstarten vanaf de Kaagbaan en de zogenaamde Spijkerboorroute volgen. In deze route wordt over Heemstede gevlogen. De ontvangen resultaten worden jaarlijks gepubliceerd op onze website. De metingen zijn real-time te volgen via NOMOS online.

Geluidoverlast melden

De gemeente vindt het belangrijk om het inzicht in de geluidniveaus van vliegverkeer aan haar inwoners te geven. Zo kunnen zij zelf ook toetsen of de ervaren geluidsoverlast overeenkomt met het gemeten vliegtuiggeluid. Gemeenten hebben weinig invloed op het vliegverkeer rondom Schiphol. Besluitvorming vindt plaats door het Ministerie van I&M. Voor het indienen van geluidsklachten bij Schiphol wordt verwezen naar de website van Schiphol www.bezoekbas.nl.