Notulen 2013 december

Verslag ledenvergadering HBB 16 december 2013.

Aanwezig: Mevr. F. Hulsebosch, mevr. Van der Have, Mevr. Jagtenberg.

De heren Van der Have, Ates, Heerkens Thijssen, Hulsebosch en Van Westerloo.

Bericht van verhindering is ontvangen van de leden: Mevr. Den Hartog, Mevr. Goedkoop, G. Brinck, F. Brinck en D. Ten Have (buitenland)

Even na 20.00 uur opent voorzitter Van der Have de vergadering en neemt de agenda door.

Voor de behandeling van de agendapunten stelt het nieuwe lid en kandidaat fractielid de heer Rembrandt Heerkens Thijssen zich voor. Hij geeft een korte schets hoe zijn opleiding en leven tot op heden is verlopen.

Zijn inbreng wordt door de aanwezige leden met instemming ontvangen en een ieder wenst de heer Heerkens Thijssen succes met zijn werk voor HBB.

Het verslag van de vergadering van 18 november wordt besproken en na wijzigingen goedgekeurd.

De volgende opmerkingen/wijzigingen zijn gemaakt:

–              Het stukje over het opknappen van de Cruquiusweg kan vervallen.

–              Aan de speerpunten wordt toegevoegd 7a. Welzijn, zorg en jeugd. Hier niet op bezuinigen of korten op de zorghulp.

–              Op de kandidatenlijst zijn wijzigingen doorgevoerd. De heer Heerkens Thijssen komt op plaats 3 en Jannemarije Goedkoop op 4. Van Westerloo gaat van de lijst af. Verder blijft de lijst ongewijzigd.

Het verkiezingsprogramma wordt doorgenomen.

Tekstwijzigingen, doorhalingen, aanvullingen.

Bezuinigen.

Dit woord vervalt omdat het een te negatieve klank heeft. (nog nieuwe bedenken)

De eerste zin wordt: De komende jaren staan in het teken staan van moeilijke beslissingen.

Veiligheid.

Het woord brommers wordt vervangen door scooters.

Vanuit het oogpunt van burgerbelang. Gaat HBB stimuleren etc…. (nog een mooi zin van maken)

Wonen en bouwen.

Tweede zin een punt na gekomen. Van de nieuwe zin. Dit doet afbreuk aan het karakter van Heemstede.

Laatste zin wordt: HBB verzette zich vanaf dag één tegen de bouw van een grote Vomar en parkeergarage op de huidige locatie.

Welzijn en Zorg.

Eerste zin: en dat zal de komende jaren alleen maar toenemen kan weg.

Groen.

Aanvulling: Een groene invulling van het Manpadslaangebied.

Milieu en duurzaamheid.

Toevoegen als voorbeeld: De Cruquiusweg.

Verkeer.

HBB vindt dat doorgaand vrachtverkeer uit ons dorp moet worden geweerd.

De oversteek bij de Cruquiusweg ( nabij HBC is gevaarlijk en moet worden verbeterd.

De voorrangssituatie op de Binnenweg moet worden aangepast.

In alle woonwijken 30 km zones tenzij de bewoners dit afwijzen.

30 km ook op de Vrijheidsdreef.

Economie.

Dit woord wordt vervangen door bedrijvigheid.

Laatste zin: geen welkome wordt vervangen door niet alleen een ……

De gemeente steunt het netwerk van ZZP’ers.

Bestuur.

Eerste zin het woord meer kan weg.

Het woord fusie vervangen door, samengaan.

De volgorde van de punten in het programma wordt na discussie als volgt opgesteld.

1.   Heemstede als zelfstandige gemeente

2.   Wonen en Bouwen

3.   Welzijn en Zorg

4.   Verkeer

5.   Groen

6.   Duurzaamheid.

7.   Financieel

8.   Cultuur

9.   Onderwijs

10. Sport

11. Bedrijvigheid

12. Bestuur

De verkiezingskas/campagne.

Er is momenteel onvoldoend geld in kas om een mooie campagne te organiseren. Remco heeft nog spullen ( o.a. ballonnen) over van vier jaar terug.

Het budget zou met 1.000 à 1.500 euro moeten worden verhoogd.

Verzoek aan alle leden de contributie voor 2014 zo spoedig mogelijk te betalen met eventueel ietsje meer. Remco en Annelies dragen wat extra bij in de kosten. We laten de invulling verder over aan de factieleden.

Website.

De website wordt technische niet meer ondersteund. Een aanpassing, die zeker zo snel mogelijk moet worden gedaan i.v.m. de verkiezingen, kost ongeveer 350 euro. Walter gaat dit met spoed regelen.

Om 22.50 uur sluit de voorzitter de vergadering.