geld

De contributie is vastgesteld op 25 euro per geldjaar. Eventueel meer mag (heel graag zelfs)! Daarmee zorgen we dat deze website up-to-date blijft, kunnen we de ALV’s bekostigen en sparen voor verkiezingstijd. Vooral de verkiezingen zijn kostbaar, denk daarbij aan flyers, posters, advertenties, attenties etc.

U kunt uw bijdrage overmaken op:

NL98 INGB 0005 5216 30 t.n.v. Heemsteeds Burger Belang o.v.v. uw naam.

 

Heeft u vragen over de contributie? Neem dan contact op met het bestuur.