RemcoAtes2014

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen 2014 is HBB met vijf zetels de grootste partij van Heemstede. HBB heeft samen met VVD en CDA het college gevormd voor de komende vier jaar. In het college 2014 – 2018 heeft de wethouder van HBB de portefeuilles ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, recreatie, reiniging, onderwijs, sport en duurzaamheid.

Wilt u meer weten over het collegeprogramma? Klik hier voor meer informatie

RemcoAtes2014
Wethouder Remco Ates

Ik vind lokale politiek belangrijk, het raakt de burger namelijk direct. Daarom moet de politiek ook dicht bij de inwoner staan. Inspraak en helderheid naar de burger, maar houdt de inhoud kort en krachtig. Niemand zit te wachten op wollige ambtenaren taal. De gemeente moet daadkrachttig optreden in alles wat zij doet en initiatief nemen wanneer dat nodig is. De service die gemeente verleend moet klantgericht en oplossingsgericht zijn. Meedenken met de inwoner naar een gedragen resultaat staat centraal.  

Mail voor Remco Ates, klik hier