Oprichting en historie

In 1992 staken een aantal burgers de koppen bij elkaar, omdat zij vonden dat er een aantal zaken veel beter zou moeten kunnen. Inspraak van de burgers in de te nemen besluiten, zou voorop moeten staan en het gat tussen burger en politiek zou verkleind moeten worden. De politiek van vroeger was tamelijk regentesk, pas sinds de laatste jaren is er, door de opkomst van de lokale partijen, steeds meer aandacht voor participatie van burgers bij besluiten. Het basisbeginsel van HBB is altijd geweest er te zijn voor de burger: zij zijn Heemstede en de “eindgebruiker” van de besluiten die de politiek neemt. Dan is wel zo logisch hen ook te betrekken in die besluiten.

Onder de bezielende leiding van Pieter Siegers kwam de groep regelmatig bij elkaar. Onder hen waren Koos Sijm, Herbert Kleine, John Schoenmaker, Walter van der Have, Ben Sanders, Har Wolthuis en Jan Bomans. In 1993 was de oprichting van de eerste lokale partij van Heemstede een feit en werd ingeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1994.

Aantal zetels in de gemeenteraad van Heemstede:

1994: 4

1998: 2

2002: 3

2006: 2

2010: 2

2014: 5