Beheerplan Wandelbos Groenendaal

Wandelbos Groenendaal

Wandelbos GroenendaalIn de commissie Ruimte van 12 maart is het nieuwe Beheerplan van ons mooie wandelbos Groenendaal besproken en goed gekeurd. Het uitgebreide en gedetailleerde plan waar duidelijk met veel aandacht aan is gewerkt, heeft ter inzage gelegen en daar zijn veel reacties op gekomen.

 

Reacties op het plan

SchapenkuddeDiverse natuurorganisaties, de Historische Vereniging, Vrienden van Groenendaal en vele andere gebruikers en liefhebbers hebben gereageerd. Vaak positief en met een toegevoegde waarde. Zoals het idee van Jaap Verschoor van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek om de “schelpen-nis” opnieuw op te richten. Een mooi plan wat door ons ter overweging bij de wethouder is neergelegd. Deze reageerde hierop zeer positief!
Er waren ook mensen die minder positief reageerden. Zo maken sommigen zich zorgen over de manier waarop het onderhoud zal gaan plaatsvinden. En vooral de inzet van schapen op enkele dagen per jaar ter bestrijding van jonge esdoorns, leidde tot een forse handtekeningenactie van hondenbezitters, die onnodig bang zijn dat ‘hun’ bos niet meer beschikbaar zal zijn. 

 

Inhaalslag onderhoud

Uit het beheerplan blijkt dat de afgelopen jaren het onderhoud van het bos onvoldoende is geweest. Hierdoor zal er een grote inhaalslag gemaakt moeten worden, wat betekent dat er soms rigoureus gesnoeid moet worden. Dat doet natuurlijk pijn, zeker wanneer hierbij oude bomen moeten worden vervangen. Triest, natuurlijk. Maar dit dient een hoger doel: namelijk ons mooie bos te behouden, ook voor de toekomst. Nu doorgaan op oude voet, betekent verdere verschraling van het bos. Het inzetten van schapen op enkele dagen in het bos vinden wij dan ook niet te veel gevraagd van de hondenbezitters. Bovendien is er simpelweg geen goed alternatief voor het verwijderen van jonge esdoorns.

 

HondengroepHondenbeleid

Uit de petitie inzake de schapen, lijkt een meerderheid van de hondenbezitters uit omliggende gemeenten te komen. We heten onze buren uiteraard van harte welkom in ons mooie bos. Wel maken wij ons zorgen; het bos wordt nu steeds intensiever gebruikt. Een van de oorzaken ligt in het restrictieve beleid van omliggende gemeenten als het gaat om uitlaatservices en losloopgebieden, een reden om uit te wijken naar Groenendaal. Ons bos komt hierdoor steeds verder onder druk te staan en daarom hebben wij de wethouder verzocht te onderzoeken, of Heemstede wellicht kan aansluiten bij het hondenbeleid in de regio. Laten we hierbij opmerken dat HBB niet van zins is het losloopgebied in te perken of af te schaffen, maar te zoeken naar een mogelijkheid de ‘recreatieve druk’ wat te verminderen. Dit komt de leefbaarheid en het herstellen van de cultuur-historische en ecologische waarden ten goede.

 

Historische bomenlanenGroenendaal bomenlaan

De oude bomenlanen blijken er slecht aan toe te zijn. We moeten ons helaas realiseren dat ook bomen niet het eeuwige leven hebben, hoewel de bomen in Groenendaal wel dicht in de buurt komen! Om evenwicht en een zekere eenheid te behouden in die lanen, zullen op termijn verschillende bomenlanen helaas aan vervanging toe zijn. We nemen het advies ter harte van onder andere de Historische Vereniging om dit in 1 keer uit te voeren. Alleen dan zal – na enige tijd weliswaar – weer een majestueuze bomenlaan kunnen ontstaan. Het “hapsnap” vervangen van enkele bomen zal helaas nooit een goed resultaat opleveren.

 

Communicatie

HBB kan zich vinden in de het voorgestelde plan. We begrijpen dat er veel voor nodig is de cultuur-historische waarden van het bos weer te herstellen en/of te versterken. HBB realiseert zich dat de maatregelen en snoeiwerkzaamheden veel vragen oproepen. We begrijpen dat het bos soms een trieste aanblik zal geven, tijdens de snoeiwerkzaamheden. De wethouder heeft op ons verzoek toegezegd zoveel als mogelijk informatie over die werkzaamheden beschikbaar te maken via de welbekende kanalen als de krant, gemeentelijke website, social media, als ook met bebording in het bos.

Laten we er weer wat moois van maken!