Inwonersbijeenkomst over vluchtelingen

De gemeente Heemstede nodigt de inwoners uit voor de bijeenkomst “Hoe helpt Heemstede” op 23 september. Tijdens deze inwonersbijeenkomst komt de vraag aan de orde: hoe kan Heemstede vluchtelingen helpen? Met elkaar kunnen we initiatieven en ideeën delen, die kunnen bijdragen aan de opvang van vluchtelingen. HBB hoopt van harte dat veel inwoners van Heemstede aanwezig zullen zijn.

Omdat er veel vragen en onduidelijkheden zijn over vluchtelingen, zullen vertegenwoordigers van het COA, Platform Opnieuw Thuis en Vluchtelingenwerk  Noord-West Holland aan deze avond deelnemen. COA staat voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers en is verantwoordelijk voor de opvang en huisvesting van vluchtelingen in Nederland. Het Platform Opnieuw Thuis helpt gemeenten bij het zoeken naar creatieve oplossingen voor de huisvesting van toegelaten vluchtelingen. Vluchtelingenwerk biedt ondersteuning en begeleiding aan vluchtelingen in de opvangcentra en in gemeenten waar zij gehuisvest worden als zij een verblijfsvergunning hebben gekregen. 

Programma “Hoe helpt Heemstede”

Onder leiding van burgemeester Marianne Heeremans zal de bijeenkomst plaatsvinden op woensdag 23 september van 20:00 uur tot 22:00 uur. Het programma zal er als volgt uitzien: 

19.30 uur  – Inloop
20.00 uur – Informatie van het COA & de St. VluchtelingenWerk Noord-West Holland
– Met elkaar aan tafel: in kleine groepen ideeën en initiatieven uitwisselen
– Opbrengst bespreken
– Aan de slag?

Zie voor meer informatie: www.heemstede.nl. Aanmelding vooraf is niet nodig.