Voortgang heropenen Overgang bij het Laantje van Alverna

kaart alverna

kaart alvernaTijdens de raadsvergadering van 29 januari jl. heeft de gemeenteraad gesproken over de voortgang van het onderzoek naar de openstelling van de overgang bij het Laantje van Alverna. HBB heeft al diverse keren aangegeven dat wij graag een veilige overweg zouden willen zien voor voetgangers en fietsers. Nu de Raad van State in haar wijsheid heeft geconcludeerd dat de overweg openbaar is, zal deze dan ook weer open moeten gaan. ProRail is door de Raad van State aangewezen als verantwoordelijke voor de veiligheid. ProRail zal dus zorg moeten dragen dat de overweg weer veilig open kan.
Toen de overweg nog als zodanig bestond, heeft deze gemeenteraad zich uitgesproken hier een veiligere oversteek te willen creëren. Teruggaan naar de oude situatie zoals die was, is ook in onze ogen niet meer gewenst. Zoals al gezegd is ProRail nu aan zet, en richt zich de komende paar maanden op het onderzoeken van 3 mogelijkheden,namelijk een brug, tunnel en een ahob (deze laatste wat HBB betreft zonder toeters en bellen). Groenlinks en de PvdA dienden een motie in waarin zij een aantal alternatieven en richtingen meegeven, die meegenomen zouden moeten worden in het onderzoek van ProRail. Die steunen wij. Wij hebben echter moeite om uitspraken te doen over de waarborg van veiligheid door middel van het door hen voorgestelde systeem voor tijdelijke beveiliging. Wij achten ons niet als voldoende ter zake kundig daar nu een oordeel over te kunnen vellen. Een andere motie die ter tafel kwam over het onderzoeken van de openbaarheid van het Laantje zelf (de uitspraak van de Raad van State richt zich alleen op de overgang), vinden wij zeker charmant, maar wij hebben op dit moment moeite met het nut van deze discussie voor nu. Na eind maart, als het onderzoek van ProRail is afgerond, kunnen wij hier verder naar kijken.

HBB is eigenlijk vooral verbaasd en wat triestig gestemd dat ProRail zelf inmiddels niet meer mogelijkheden op de plank heeft liggen. Immers onze overgang bij het Laantje van Alverna is een van de zo vele overgangen waar ProRail iets aan wil doen…. En bovendien komt dit hele gebeuren nou niet plotseling uit de lucht vallen. Een beetje meer innovatiedrift zou ProRail dan ook sieren. Onze oproep aan ProRail: wees innovatief, kijk eens over de grens, laat u eens verassen door ideeën van andere marktpartijen en pak nu eens door! De tijd van dralen is voorbij.

De koers die het college volgt is volgens HBB een logische en nu de enige juiste. HBB gaat er van uit dat het college onze zorgpunten, onderzoeksrichtingen en kritiekpunten zal overbrengen aan ProRail en dat wij na het onderzoek een tijdspad kunnen vaststellen waarin het een en ander gerealiseerd wordt. Tot slot roepen wij het college op alle belanghebbenden – ook de bewoners van de geleerdenwijk – te betrekken bij het traject.