HBB stemt tegen Winkelvisie vanwege Vomar

In de gemeenteraadsvergadering van 29 september heeft HBB tegen de Winkelvisie gestemd. De reden hiervoor is dat in het voorstel van het college van D66, VVD en CDA nadrukkelijk de verplaatsing van de Vomar naar het binnengebied tussen Eikenlaan en Binnenweg wordt omarmd en zal worden gefaciliteerd.

 

Vomar
HBB staat nog steeds op het standpunt dat deze verplaatsing van de Vomar geen goed idee is en ziet in tegenstelling tot de 3 coalitiepartijen (D66, VVD en CDA) geen legitimatie vanuit de Winkelvisie voor deze ontwikkeling. Er wordt weliswaar in de Winkelvise gesteld dat er nog enige marktruimte bestaat voor de vergroting van bijvoorbeeld de Vomar naar 1800 m2, maar er wordt niet gesteld dat er ook een noodzaak bestaat voor het functioneren van de Binnenweg als geheel en ook niet dat het middendeel specifiek versterking behoeft. Food is een belangrijke pijler waarop het functioneren van de Binnenweg rust en wat dagelijkse bezoekers genereert. Maar dat is niet food in de zin van alleen de supermarkten. Heemstede heeft al een bovengemiddeld aantal m2 supermarkt aangevuld met ook relatief veel hoogwaardige food-zaken (bakkers, slagers, groente-en fruitwinkels etc.). In de berekening van de mogelijke marktruimte van supermarkten in Heemstede wordt hier geen rekening mee gehouden.

Voor de helderheid geven wij hierbij nogmaals onze argumenten weer waarom wij tegen de verplaatsing en vergroting van de Vomar zijn. HBB ziet de volgende negatieve effecten bij de uitvoer van het Vomar plan:
1. de inbreuk op de leefbaarheid van de omwonenden
2. de invloed van het plan op de verkeersveiligheid
3. de te verwachten toename van luchtvervuiling
4. de verschraling van het aanbod op de Binnenweg
5. de negatieve invloed voor het noordelijk deel van de binnenweg
6. het efffect op de hoogwaardige food-zaken; zoals de bakkers, slagers, groente-en fruitwinkels etc. EN 
7. het effect op de buurtsupermarkten van bijvoorbeeld de Glip en de Jan van Goyen

Wij achten deze effecten dermate fors, dat HBB niet anders dan “tegen” kan zijn. De oplossing van het parkeerprobleem (door andere partijen genoemd)- uit onderzoek blijkt dat alleen op zaterdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur er sprake is van een tekort aan parkeerplekken- weegt niet op tegen de nadelige effecten zoals net genoemd.

Wat halen wij wel uit de winkelvisie?

Wat HBB betreft zijn de volgende zaken van belang om onze winkelstraten florerend te houden voor nu en in de toekomst: dat we in moeten zetten op ontmoeten, beleving, leefbaarheid en de unieke kracht van het kleine ondernemerschap.
Praktische zaken waar HBB aan denkt zijn:
– Aanpak fietsveiligheid; geen dubbel fietspad zoals voorgesteld in de Winkelvisie, maar verbeding van het enkele
– Verwijder de doorlopende grijze banden ter verduidelijking van de voorrang situatie
– Meer groen: plantenbakken en bosschages, en verdubbel het onderhoud hiervan
– Aanpak Binnendoor
– Gratis parkeren door de week aan de randen van de dag
– Overweeg een uitbreiding van horeca en terrassen
– Zoek uit waar en hoe de gemeente kan helpen in een versterking en facilitering van de online marketingmogelijkheden