HBB voor openbaar houden overgang bij Laantje van Alverna voor voetgangers en fietsers


HBB is voorstander van de openbaarheid van de overgang bij het Laantje van Alverna voor voetgangers en fietsers.

In 2013 hebben wij samen met D66, PvdA en Groenlinks een motie ingediend om te onderzoeken hoe de overgang open kan worden gehouden voor fietsers en voetgangers. Nu het onderzoek van ProRail loopt en de Raad van State heeft besloten dat de overweg openbaar is, is dit wat HBB betreft geen moment om de overweg af te sluiten en uit de openbaarheid te onttrekken.

Daarnaast is HBB van mening dat het college nu moet doorpakken op de overdracht van de ontsluitingsweg die door ProRail is aangelegd. Deze zou na voltooiing worden overgedragen, maar dat is tot op heden nog niet gebeurd. Overwegende dat de nieuwe ontsluitingsweg bij aanleg bestemt is voor fietsers, voetgangers en bestemmings auto-verkeer impliceert dat deze weg door bestemming al openbaar geworden is. Afsluiting door zowel ProRail als de bewoners (die het grootste deel van hun hek daar op hebben geplaatst) zou vanwege deze openbaarheid door bestemming dus onrechtmatig zijn. HBB heeft het college gevraagd op korte termijn actie hierop te ondernemen.

 

NB. HBB heeft gevraagd om een hoofdelijke stemming, daar ons fractielid Gerlof Brinck wel voor onttrekking aan de openbaarheid is.

 

Lees ook: http://www.heemsteedsburgerbelang.nl/nieuws-mainmenu-38/146-voortgang-heropenen-overgang-bij-het-laantje-van-alverna