Algemene beschouwingen op de begroting 2017

Afgelopen donderdag 4 & vrijdag 5 november is de begroting van de gemeente Heemstede behandeld. Tijdens de behandeling van de begroting krijgen alle politieke partijen 7 minuten om hun ideeën over het voorgenomen beleid  te presenteren (algemene beschouwingen). Daarna volgt discussie (debat) en eventuele wijzigingsvoorstellen (moties of amendementen). Onze volledige algemene beschouwingen vindt u hier

HBB is van mening dat de begroting prima in elkaar zit, maar er zijn wel een aantal zaken die beter kunnen.

Evenementenweek.

HBB is van mening dat het tijd is voor een evenementenweek in Heemstede. Een mooie manier om Heemstede op de kaart te zetten en bij uitstek een manier om de saamhorigheid onder Heemstedenaren te bevorderen. Diverse dorpen om ons heen hebben wel een feest- of evenementenweek. Daar hebben wij een voorstel (motie) voor ingediend, die door alle partijen werd gesteund.

Haven van Heemstede.

Er zijn geen gelden gereserveerd in de begroting voor de ontwikkeling van een levendige Haven van Heemstede, ondanks dat de planvoming steeds meer gestalte krijgt en we hopelijk medio 2017 aan de slag kunnen. Ook het college van B&W heeft daar wel oren naar, maar helaas werd een motie van de PvdA, Groenlinks en HBB niet gesteund door de collegepartijen. Jammer!

Duurzaamheid.

Verder hebben wij ons hard gemaakt voor een budget voor de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid. Vorig jaar heeft de voltallige raad zich uitgesproken het klimaatakkoord te steunen, maar zonder budget kan ook niet worden geïnvesteerd in duurzame oplossingen. Helaas konden de collegepartijen D66, CDA en VVD zich daar niet in vinden.

Nieuw onderzoek Manpadslaangebied.

Ons voorstel om de reservering van 50.000 euro voor weer een nieuw onderzoek naar de natuurontwikkeling van het Manpadlaangebied uit de begroting te halen, werd gesteund door CDA en VVD. HBB is van mening dat als we al een wens hebben om opnieuw een onderzoek naar de mogelijkheden van natuurontwikkeling in het Manpadslaangebied te doen, we eerst een discussie moeten hebben met elkaar wat we dan willen onderzoeken. En dan kijken welke financiën daarvoor nodig zijn. Bovendien hebben wij vraagtekens of weer een nieuw onderzoek gaat leiden tot iets nieuws. We praten en onderzoeken inmiddels al bijna 15 jaar over een groene invulling van het gebied.  

Verkeer en verkeersveiligheid.

In onze algemene beschouwingen hebben wij veel aandacht besteed aan het verkeer en de verkeersveiligheid in Heemstede; rond scholen, de Binnenweg en de algehele verkeersdrukte in Heemstede. Een voorstel van de VVD om de knelpunten in Heemstede in kaart te brengen en ook te kijken naar eenvoudige oplossingen hebben wij gesteund. Dit onderzoek sluit ook goed aan bij het eerdere verzoek van HBB in september om verkeerstellingen in Heemstede te houden om zo in kaart te brengen waar de verkeersdruk hoog is.

Welstandsbeleid, wat HBB betreft moet dit blijven.

Andere partijen dienden ook nog diverse voorstellen in. Zo diende het CDA een motie in om te onderzoeken of het welstandsbeleid kan worden afgeschaft. HBB vindt dit geen goed idee. Het welstandsbeleid is juist een middel om Heemstede qua bouwstiijl te beschermen. En bovendien hebben we net, na een lang traject, in september een nieuw welstandsbeleid vastgesteld. Natuurlijk hoeft welstandsvrij bouwen niet altijd te leiden tot rare bouwwerken, maar er zijn wel voorbeelden te vinden in bijvoorbeeld Hoofddorp (Statendam en Brouwersdam) die wij beslist minder gewenst vinden.