HBB stelt vragen aan het college: Intocht Sinterklaas

persbericht intocht

datum vragen 7-11-2016

Dit jaar organiseert de gemeente de intocht van Sinterklaas. Bij de keuze van de kleur van Zwarte Piet volgt de gemeente Heemstede het advies van de Kinderombudsman. Naar aanleiding van dit besluit heeft HBB veel vragen en negatieve reacties ontvangen. Wij formuleren daarom de volgende vragen aan het college van B&W:

1. Is het college zich bewust van de maatschappelijke ‘onrust’ die is ontstaan na de keuze van de kleur van Zwarte Piet? Gaat het college hier verder iets mee doen?

2. Hoe is het besluit over de kleur van Zwarte Piet tot stand gekomen?

a. Heeft het college verder advies ingewonnen over de aanpak van deze discussie of het voorgenomen besluit?

b. Heeft het college onderzoek gedaan naar de standpunten van de inwoners van Heemstede inzake Zwarte Piet?

3. Is het college van mening dat de maatschappelijke discussie rondom Zwart Piet door de gemeente beslecht dient te worden? Zo ja, had deze discussie dan niet eerst in de gemeenteraad moeten plaatsvinden?

 

De antwoorden van het college:

1. De afgelopen jaren is ons in Heemstede weinig gebleken van de discussie omtrent de kleur van piet. Vorig jaar zijn al aanpassingen gedaan in het uiterlijk van de piet: bruin in plaats van zwart, geen rode lippen en oorringen. De vraag is ook of vooral reacties op facebook en twitter representatief zijn voor de ter ‘maatschappelijke onrust’. Het aantal telefoontjes met negatieve reacties over dit onderwerp naar de gemeente is zeer beperkt gebleven. Daarnaast hebben we ook positieve reacties gekregen. De NOS heeft de informatie die wij hebben aangereikt slechts gedeeltelijk gebruikt.
Voor de juiste gang van zaken verwijzen wij mensen naar onze website. Dat is dezelfde informatie die alle raadsleden hebben ontvangen en ook gestuurd is naar de nieuwsmedia die we hierover bericht hebben. Uiteraard blijven we de reacties met belangstelling volgen.

2. Omdat de winkeliersvereniging afhaakte bij de organisatie van de intocht hebben wij besloten de organisatie in ieder geval voor dit jaar over te nemen. Daarbij stonden we voor de keuze: wat doen we met piet? Naar onze mening is een beslissing hierover geen politiek vraagstuk en dus geen overheidstaak. Maar wij staan ook niet met onze rug naar de samenleving waarin je al wijzigingen ziet ontstaan in het uiterlijk van piet. Daarbij hebben we gelet op de oproep van de Kinderombudsman die gedaan is vanuit ervaringen van kinderen. De Kinderombudsman is een gezaghebbend instituut, dat leek ons een juistere referentie dan de opvatting van volwassenen.

2a. Zie hierboven.

2b. Zoals eerder gesteld is het uiterlijk van Zwarte Piet ons inziens geen politieke kwestie en daarmee ook geen onderwerp voor bijvoorbeeld een door de gemeente geïnitieerde peiling. Wel hebben we een keuze moeten maken en ons daarbij laten leiden door plezier voor alle kinderen en ons dus niet alleen te richten op wat de meerderheid van de volwassenen zou vinden. Vandaar de keuze om de richtlijn van de Kinderombudsman te volgen.

3. Nee, zie hierboven. Het resultaat van onze keuze is een bonte verzameling van pieten. Deze verscheidenheid is in de berichtgeving achterwege gebleven. Wij gaan ervan uit dat in veel gemeenten op een vergelijkbare wijze de intocht georganiseerd wordt.

 

Onderstaand treft u het persbericht van de gemeente n.a.v. de Intocht van Sinterklaas.

persbericht intocht