Dus toch geen ban op Zwarte Piet?

piet

pietNaar aanleiding van de berichtgeving omtrent de intocht van Sinterklaas en de vermeende ban op Zwarte Piet in Heemstede heeft HBB diverse verontruste en boze reacties ontvangen. HBB heeft daarom een aantal vragen gesteld (zie hier).

Woensdagavond zijn alle fractievoorzitters van de politieke partijen van Heemstede bijgepraat door de burgemeester over de intocht van Sinterklaas, de aanloop er naartoe en de Pietendiscussie. In chronologische volgorde is het volgende gebeurd;

 1. In het voorjaar geeft de winkeliersvereniging Winkelcentrum Heemstede (WCH) aan de gemeente te kennen niet meer de Sinterklaasintocht te willen verzorgen. De kosten en baten wegen niet meer tegen elkaar op; anders gezegd, het levert de winkeliers te weinig op.
 2. Op korte termijn een nieuwe organisator vinden voor de intocht is moeilijk. De gemeente staat nu voor een keuze, of de intocht niet door te laten gaan dit jaar, of zelf de intocht te organiseren. Het college kiest voor het laatste; zelf organiseren.
 3. De laatste jaren is het steeds drukker geworden tijdens de intocht van Sinterklaas. Bovendien is ook de Heemsteedse Dreef steeds drukker geworden. Om de veiligheid van iedereen beter te garanderen kiest het college voor een verkeersluwe locatie, bij het molentje in Groenendaal. Ook daar is het mogelijk met de boot van Sinterklaas aan te meren.
 4. Nu de gemeente de intocht gaat organiseren, ligt ook enige discussie over de kleur van Zwarte Piet bij het college. Het college kiest voor een Sinterklaasfeest voor ieder kind en kiest voor een kleurrijk gezelschap, onder het mom ‘voor ieder wat wils’. Het Pietengezelschap van Sinterklaas zal dan bestaan uit:
  a. Pieten die bruin zijn (zowel in de band als bij het gevolg. In tegenstelling tot wat de gemeente eerder vermeldt op hun website, zullen bij het gevolg nu ook bruine Pieten meelopen),
  b. Pieten die roetvegen hebben (zowel in de band als bij het gevolg),
  c. En Pieten die geel en rood zijn, de kleuren van de Heemsteedse vlag (alleen bij het gevolg).
 5. Begin november wordt de gemeente gebeld door de NOS, die een onderzoekje doet naar de kleur van Zwarte Piet dit jaar bij alle gemeenten. De afdeling Communicatie van de gemeente Heemstede geeft aan dat er gele, rode, roetveeg en bruine pieten zijn. In de berichtgeving van de NOS valt het laatste weg en concludeert de NOS dat er alleen in Heemstede en Amsterdam geen Zwarte Pieten zijn. Bruine Pieten worden echter wel als Zwarte Pieten aangemerkt. Zo worden al langere tijd de Zwarte Pieten bruin geschminkt en niet zwart op televisieregistraties van Sinterklaas evenementen, omdat het op beeld beter uitkomt.
 
HBB accepteert de uitleg van het college van B&W dat er wellicht sprake is van een misverstand. Er is geen ban op Zwarte Piet in Heemstede.
Natuurlijk staat het iedereen vrij een discussie te voeren of Zwarte Piet bruin mag zijn of dat hij gitzwart moet zijn…, of dat een Piet zelfs geel of rood kan zijn. HBB vindt dat, als je die discussie wilt voeren, deze in de samenleving zou moeten plaatsvinden en niet in het college van B&W moet worden bepaald of beslecht.
 
Nagenoeg alle intochten worden door maatschappelijke organisaties, zoals winkeliersverenigingen, carnavalsverenigingen of daartoe opgerichte Sinterklaascomités, georganiseerd. HBB vindt het goed dat de gemeente dit jaar in het gat is gesprongen dat de winkeliersvereniging heeft achtergelaten.
Voor volgende jaren zou het echter veel beter zijn als de organisatie van de intocht weer opgepakt kan worden door een maatschappelijke organisatie of door een nieuw op te richten Sinterklaascomité. HBB gaat er van uit dat er veel Sinterklaasliefhebbende Heemstedenaren zijn, die zich hiertoe geroepen voelen en graag deze handschoen willen oppakken.