Bouw stal en schuur op de Hartekamp

Courant 231116

Door de Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland werden wij op 11 oktober jl. gewezen op de illegale bouw van een stal en schuur op de Hartekamp. Er was nog geen vergunning afgegeven hiervoor. Dit bevreemde ons en wij hebben hierover vragen gesteld aan de wethouder in de commissie Ruimte en zijn zelf ook op onderzoek gegaan.

Op diverse momenten heeft de Hartekamp het plan voor het bouwen van een schuur en stal op het terrein besproken met de Welstandscommissie. Op 18 augustus is door hen het plan akkoord bevonden wat betreft de maatvoering. De detaillering behoefde nog nadere uitwerking, dus het plan werd zoals dat mooi heet ‘aangehouden’. Wethouder Nieuwland (D66) heeft aangegeven dat er in september nog een ambtelijk overleg is geweest en daar is het plan akkoord bevonden. De Welstandscommissie heeft echter pas op 7 november het plan beoordeelt en het toen akkoord bevonden, ook wat betreft de detaillering. De bouwwerken stonden er inmiddels al, zonder benodigde omgevingsvergunning.

HBB vindt dit een omgekeerde manier van werken en kwalijk. Op deze manier worden processen volkomen oncontroleerbaar. Bovendien valt het niet uit te leggen waarom de één alles volgens de regels moet doen en de ander met wat ambtelijk overleg vooraf, alvast aan de gang kan gaan (ook al is dat op rekening en risico van een ontwikkelaar).

In de Heemsteedse Courant van 23 november jl. vindt u hierover het volgende verslag:

Courant 231116