Nieuw onderzoek á 50.000 euro naar natuur Manpadslaangebied

manpadslaan HD1

Al 16 jaar wordt er gesproken over het Manpadslaangebied. Diverse partijen (omwonenden, belanghebbenden en professionals) hebben meegedacht en hun licht laten schijnen op de mogelijkheden om het Manpadslaangebied in te richten als natuurgebied. Uit al die gesprekken en onderzoeken is gebleken dat, om het gebied in handen te krijgen als gemeente, er niks anders op zit dan een aantal huizen toe te staan. De grondeigenaren gaan namelijk niet hun grond zomaar voor niks weggeven. Dan is er natuurlijk de vraag of dat alleen huizen zouden moeten zijn… Nee, dat hoeft niet perse, maar het is wel hetgeen dat het meeste opbrengt en waar je dan dus minder van nodig hebt.

HBB heeft altijd als doel gehad het Manpadslaangebied als natuurgebied in te willen richten met extensief recreatief gebruik. Door dat 16 jaar praten en geen keuze maken is de grond dermate gaan renderen dat we nu pas in ruil voor de uitgifte van 20 kavels/huizen een groot gebied in handen kunnen krijgen. Dat vinden wij ook veel huizen, maar gezien het feit dat wij Heemstedenaren er zo’n groot stuk natuur voor terug krijgen, vindt HBB dit acceptabel. Bovendien kunnen we zo het stuk grond beter beschermen tegen verdere verstening als er een natuurbestemming op zit.

Bij de collegewissel van afgelopen juni 2016 heeft de nieuwe coalitie van D66, CDA en VVD afgesproken weer een nieuw onderzoek te doen naar de mogelijkheden van natuur bij het Manpadslaangebied. HBB vindt dit een zeer kostbare en nodeloze herhaling van zetten. Niet alleen kost het nieuwe onderzoek maar liefst 50.000 euro, ook wordt een besluit weer opgeschoven en zal de prijs van de grond waarschijnlijk verder stijgen. Daarnaast vragen wij ons af welke nieuwe informatie we nog gaan vinden na al 16 jaar met dit gebied aan de gang te zijn geweest?

HBB heeft daarom tegen het voorstel van het college gestemd om weer een nieuw onderzoek te starten.

Onderstaand treft u de berichtgeving hierover in het Haarlems Dagblad dd. 18 november jl.

manpadslaan HD1

manpadslaan HD2