Initiatief van HBB: Raadslid in de klas

Op intiatief van Rembrandt Heerkens Thijssen van HBB is een werkgroep bestaande uit raadsleden gestart met de uitwerking van het project ‘Raadslid in de klas’. In onze buurgemeente is dit een groot succes. Dit is een project waarbij leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen kennis maken met raadsleden en het werk dat ze doen. Kinderen kunnen zo al vroeg kennismaken met democratische besluitvorming. De gespreks- onderwerpen zijn gericht op kinderen, bijvoorbeeld om hen mee te laten denken over de inrichting van hun eigen speel- en leefomgeving. Het project omvat voorbereiding op school, bezoek van raadsleden, gevolgd door een bezoek aan het gemeentehuis.

In januari 2018 zal het project van start gaan op de Heemsteedse basisscholen. We kijken er naar uit!