Manpadslaangebied onderzoek raad 29 juni 2017

manpadslaan vlek 2

manpadslaan vlek 2In de raadsvergadering van juni 2016 is het rapport van Rho: “Het groene casco van het Manpadslaangebied” besproken en aan de raad gevraagd welke vlekkenkaart als uitgangspunt dient te worden genomen voor verdere uitwerking. Daarnaast werd van ons gevraagd de geheimhouding omtrent de financiële analyse te bekrachtigen.

Het volgende heeft HBB in de raad hierover verklaard:

“Het onderzoek Manpadslaangebied. Afgelopen november heb ik bij het plan van aanpak van dit onderzoek een aantal dingen hier over gezegd. De kern daarvan was dat HBB grote vraagtekens had of dit onderzoek iets nieuws zou gaan opleveren, na al deze jaren en de talloze onderzoeken die er al zijn geweest.

Voorzitter, we zijn inmiddels een half jaar verder. De raad heeft 2 keer met elkaar gedagdroomd over wat er zou kunnen als we de staatsloterij zouden winnen en als we alle belangen en eigendommen even niet meetellen. Verder hebben de onderzoekers een paar belletjes gepleegd en zijn tot de slotsom gekomen dat er 6 ton subsidie mogelijk is. En de burger is gevraagd om met ideeën te komen, en die kwamen er: golfbanen, tiny houses, een camping, earthships, woningen, appartementen, een woonwijk of helemaal niets, alleen een grote groene weide.

Als laatste zijn er nog ramingen gemaakt van de kosten van al dat moois. Maar die bevestigen gewoon wat we al eerder wisten: om de gronden in handen te krijgen is geld nodig, en niet zo’n beetje ook. En als wij als gemeente daar het geld niet voor hebben of de staatsloterij niet winnen, dan moet er op een andere manier financiering komen. En die financiering is het beste rond te krijgen met enige woningbouw. Dat staat allemaal in de geheime bijlage van het rapport.
Wát een verassing.

Heeft het onderzoek dus wat nieuws opgeleverd? Nee, wat HBB betreft heeft het dus niks nieuws opgeleverd en alleen maar tijd, veel geld en energie gekost. Jarenlange participatie en inspraak lijkt in de prullenbak te zijn verdwenen en we zijn weer terug bij af. Het college heeft iedereen laten dagdromen voor 50.000 euro over iets wat toch niet gaat gebeuren.

En dan nu? Nu gaat de wethouder praten met de belanghebbenden en waant zich weer even terug in 2006. Wellicht scheelt het tijd als de wethouder gewoon de eerder vastgestelde randvoorwaarden van stal haalt?

Voorzitter, de raad wordt gevraagd welk scenario moet worden uitgewerkt. Dat kunnen we eigenlijk niet aangeven. Dat zou betekenen dat we alle randvoorwaarden, die met de nodige participatie al tot stand zijn gekomen, de prullenbak in kieperen. Dat kunnen we als Heemsteeds Burger Belang niet doen. Wat HBB betreft kieperen we dit voorstel de prullenbak in.

Een laatste punt heb ik mbt openbaarheid van de ramingen. Openbaar maken zou mogelijk onze onderhandelingspositie schaden. HBB heeft enerzijds begrip voor dat argument maar anderzijds moet een overheid ook transparant zijn, zeker nu burgers die bedragen maar zelf gaan invullen, met alle verkeerde aannames van dien. HBB is van mening dat openheid over de kosten mogelijk moet zijn.”