Verslag commissie Middelen september 2017

eneco

In de raadscommissies worden besluiten van de gemeenteraad voorbereid. In de commissie Middelen van september zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

eneco1. Aandeelhouderschap Eneco

Eneco is eind januari 2017 gesplitst in netwerkbedrijf Stedin en het commercieel energiebedrijf Eneco. De gemeente Heemstede heeft een belang van 0,9% in Eneco en hetzelfde percentage in Stedin. Tijdens de splitsing is toegezegd dat na de splitsing ingegaan wordt op de mogelijke invulling van het aandeelhouderschap in het commerciële energiebedrijf Eneco. HBB is van mening dat aandeelhouderschap in een commercieel bedrijf geen wenselijke positie is voor een gemeente. Bovendien is de zeggenschap van de gemeente Heemstede nihil. Zeker wanneer de meerderheid van de aandelen in private handen vallen.

2. Wijzigingsverordening Verorderning heffing en invordering.

Op het gebied van de burgerlijke stand moet een aantal leges toegevoegd worden. Het betreft de benoeming én beëdiging van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die nog niet elders benoemd en beëdigd is en de volledige voltrekking van een huwelijk of partnerschapsregistratie in een vreemde taal. Daarnaast is er in dit hoofdstuk sprake van een dubbele nummering, die gecorrigeerd moet worden. Een technische aanpassing, dus HBB kan daar gerust mee instemmen.

3. Beheerverordening Alg. Begraafplaats en verordening lijkbezorgingsrechten.

Om de nieuw geplaatste urnenzuilen op de Algemene begraafplaats uit te kunnen geven moeten deze urnenzuilen eerst opgenomen worden in de Beheerverordening. Daarna kunnen ze uitgegeven worden. Wederom een technische aanpassing. HBB is hiermee akkoord.