Vomar: voorbereiding herziening bestemmingsplan juni 2017

vomar ligging

vomar ligging
In juni 2017 bespraken we in de raadscommissie Ruimte het plan van de Vomar. De Vomar heeft de wens om in het gebied tussen de Eikenlaan en de Binnenweg een grote fullservice supermarkt (1800 m2 bvo) te bouwen met een ondergrondse parkeergarage. Vele omwonenden waren aanwezig, die hun teleurstelling uitspraken dat het plan dan nu toch op tafel ligt en doorgang lijkt te vinden. 

HBB ziet de volgende negatieve effecten bij de uitvoer van het Vomar plan:
1. de inbreuk op de leefbaarheid van de omwonenden
2. de negatieve invloed van het plan op de verkeersveiligheid
3. de te verwachten toename van luchtvervuiling
4. de verschraling van het aanbod en aanzicht van de Binnenweg,
5. de negatieve invloed voor het noordelijk deel van de binnenweg
6. het negatieve effect op de hoogwaardige food-zaken; zoals de bakkers, slagers, groente-en fruitwinkels etc. EN
7. het negatieve effect op de buurtsupermarkten van bijvoorbeeld de Glip en de Jan van Goyen

Wij achten deze effecten dermate fors, dat HBB niet anders dan “tegen” kan zijn. De genoemde oplossing van het parkeerprobleem (uit onderzoek blijkt dat alleen op zaterdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur er sprake is van een tekort aan parkeerplekken) weegt wat HBB betreft niet op tegen de nadelige effecten zoals net genoemd.

 

De inhoud van het plan

Nu het college en de collegepartijen D66, VVD en CDA ondanks de tegenstand zo snel mogelijk door willen gaan met dit plan, hebben wij de volgende opmerkingen/kanttekeningen en vragen over de inhoud van het plan.

Wij hebben ons verbaasd over het tempo dat het college van D66, VVD en CDA aanneemt om deze ontwikkeling zo snel mogelijk te realiseren. Op 23 mei is de aanvraag ontvangen en direct doorgeleid naar de commissie van juni. Het gevolg hiervan is dat de inspraakperiode ligt in de zomermaanden, dit zou zeker moeten worden verlengd.

Het gestelde dat Vomar van alle gronden eigenaar is, dan wel bindende huurovereenkomsten heeft, verbaasd ons. Bij rondgang deze week blijkt dat bij in ieder geval 1 pandeigenaar er nog geen overeenkomst ligt. Wethouder Nieuwland heeft toegezegd dat dit punt in orde zou zijn, eer hij dit plan zou aanbieden. We gaan er van uit dat dit bij het definitieve plan dan ook in orde is.

vomar projectgebiedEen tweede punt zijn de erfdienstbaarheden. De bestaande rechten worden ernstig beperkt in dit plan. Die staan de uitvoerbaarheid van deze bestemmingsplanwijziging in de weg. Dan kán er ook geen sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening. We gaan er vanuit dat het college zich inzet om de erfdienstbaarheden die er liggen en de rechten die daar uit voortvloeien te borgen.

Verder, het college doet luchtigjes over de geluidsbelasting, dat lost het college allemaal wel op met hogere grenswaardes, een geluidsscherm in de achtertuinen en gevelisolatie. Legt u dan ook gelijk airconditioning aan? Een raam openzetten zal er namelijk niet meer in zitten, laat staan in de tuin zitten op mooie dagen. HBB vindt het onverkwikkelijk dat het college bewoners opzadelt met zo’n grote overlast.

Dan de verkeersoverlast. De Binnenweg is al chaotisch. Lees de recensies online en uw zult vinden dat hier menig maal over wordt geklaagd. En dan de Eikenlaan. Men dacht hier rustig te wonen, weliswaar tegenover een parkeerterrein, maar nog te doen. Nu zadelt het college de bewoners op dit stukje op met honderden extra auto’s per dag, bijna een verdrievoudiging! En dan de andere woningen die grenzen aan het binnenterrein. De immense overlast van de rangerende vrachtwagens en inrijdende auto’s. Zullen we dit bij het college voor de deur doen? Zou het college dat acceptabel vinden?

Bij de bibliotheek staat ook het speelterrein voor de buurt…hoe gaan de kinderen daar veilig spelen? De weg oversteken zal al zorgelijk worden met het vele verkeer dat zich over het stukje Eikenlaan beweegt naar de ingang van de Vomar en het parkeerterrein. En dan nog de enorme vrachtwagens. Dit geldt ook voor de andere partijen, zoals de VVD, die zich net een week voor de bespreking van dit plan nog zo zorgelijk hebben uitgesproken over de veiligheid rond scholen.

vomar locatie binnenweg2
De vraag die bij ons opdoemt is steeds, voor wie doet het college het eigenlijk? De omwonenden willen het niet, de winkeliers hebben er geen behoefte aan, behalve vreemd genoeg het bestuur van de winkeliersvereniging en onder onze inwoners horen wij ook geen positieve geluiden. Integendeel zelfs.

Dan hebben we het nog niet gehad over de grove overlast die er zal zijn tijdens de bouw, welke noord-zuidlijn taferelen staan we te verwachten?

Wij vrezen dat dit een ontwikkeling wordt waar het college en heel Heemstede spijt van krijgt.