Algemene beschouwingen op de begroting 2018

geld

geldIn de eerste week van november wordt de begroting van het volgende jaar besproken. Onze inbreng vindt u hier.

Een overzicht alle moties en amendementen vindt u hier.