Pilot afvalscheiding Merlenhove november 2017

Update december 2017: de buurt heeft zich verenigd en verzet zich tegen de pilot. Inmiddels zijn er ongeveer 200 handtekeningen opgehaald en staat de pilot ‘on hold’.

 

In de raadsvergadering van november 2017 werd de gemeenteraad in te stemmen met de financiering van de pilot Afvalscheiding in de wijk Merlenhove. In oktober hebben we hier ook al uitgebreid over gediscussieerd, het verslag vindt u hier. Namens HBB, heeft Jannemarije Goedkoop het woord gevoerd met de volgende inbreng: 

 

“Heemsteeds Burger Belang heeft tijdens de Commissie Ruimte als enige partij tegen de pilot afval scheiding in wijk Merlenhove gestemd. Het debat is geweest en de meeste stemmen gelden. Daarom rest ons alleen een toelichting op onze stem.

HBB hecht grote waarde aan het hergebruik van afval en het verminderen van restafval. Het is van groot belang dat we naar een circulaire economie gaan. Dat beseffen wij ons ook. We moeten hiervoor alleen de juiste weg vinden.
Diverse rapporten en onderzoeken hebben aangetoond dat er nog veel onduidelijkheden zijn, over het traject afvalscheiding en plastic afval verwerking. Hoe het nou echt zit met de milieueffecten van al die plastic-inzameling is gewoon niet helder op dit moment. HBB had daarom liever gezien dat de pilot was uitgesteld, zodat we op gefundeerde feiten tot een overweging kunnen komen
Omdat er nog zoveel onduidelijk is, vinden wij een dergelijk fors geldbedrag op dit moment voor een proef niet verstandig.

Daarnaast is het traject met betrekking tot de “proefwijk” merlenhoven volgens HBB niet geheel goed verlopen. Dat heeft geresulteerd in weerstand onder een aantal bewoners van deze Heemsteedse wijk. U liet ons weten dat het hier gaat om slechts 20 bewoners, maar bij navraag bleken dit er echt meer te zijn. Niet iedereen durft zijn stem te verheffen. Niet iedereen weet waar ze hun bezwaren kunnen neerleggen. Dat moet u niet onderschatten. Ook al leven we in een “mondig” dorp

De wethouder stelde in de commissie Ruimte de vraag hoe dit traject volgens ons beter had gekund. Dat is eenvoudig: inwoners participatie aan de voorkant. U heeft weliswaar een avond georganiseerd voor de inwoners van Heemstede om te brainstormen over afvalscheiden, maar waarom heeft u deze avond niet georganiseerd voor specifiek de bewoners van Merlenhove? Dan waren zij voorbereid geweest en hadden ze kunnen meedenken over het traject. Zo had u al het een en ander kunnen tackelen. Hoe had u deze mensen kunnen bereiken? Een ouderwetse uitnodiging in de bus was voldoende geweest. Een tip voor de volgende keer.

HBB wil de wethouder vragen om met de bewoners die niet willen deelnemen aan deze proef in overleg te gaan. Dit zijn overigens bewoners van Heemstede, die zich bewust zijn van het belang van afvalscheiden en die dit ook al in hun huishouden hebben ingevoerd. Zij willen alleen niet (al dan niet gedwongen) meedoen aan deze proef omdat ze geen ruimte hebben, of al op eigen wijze afval willen scheiden.

Wij voelen ons ook niet senang bij de aanschaf van de extra nieuwe kliko’s. Het college koopt eerst nieuwe kliko’s voor 15.000 euro, om ze in fase 2 van de pilot (na 6 maanden) weer weg te halen. Ze gaan terug naar de Meerlanden. Dat is dan toch weggegooid Heemsteeds geld?
Nu extra kliko’s (dus 3 in totaal) bij onze inwoners voor de deur zetten, zonder de milieu effecten duidelijk in het vizier te hebben, vindt HBB echt voorbarig.

Een laatste punt. HBB vindt die 25 euro een beetje een ordinaire geste: voor de moeite krijgt u 25 euro… Natuurlijk komt het uit een goede bedoeling, maar het kan verkeerde verwachtingen wekken. De gemeente vraagt u aan iets mee te werken: “Best hoor, wat levert dat op?” Nu ook deze geste in het plan is opgenomen door de andere partijen, hopen wij dan maar dat het voorstel van mevrouw Schul – om het bedrag te kunnen inwisselen bij een lokale ondernemer – wordt uitgevoerd. Dan komt het op één of andere manier toch weer terug in ons dorp. Dank u wel.”