Waar heeft HBB zich voor ingezet de afgelopen 4 jaren?

 

Waar hebben we ons voor u de afgelopen 4 jaren voor ingezet:

• De inwoners van Heemstede worden steeds meer in de eerste fase betrokken bij een plan van de gemeente (maar dat kan nog veel beter!)
• Op initiatief van HBB sluiten de tijden van het vergunningparkeren in de wijken rondom het station aan bij de wensen van de bewoners
• HBB heeft het opgenomen voor de bewoners van de wijk Merlenhove die onvoldoende gehoord zijn bij de voorbereiding van de proef met het scheiden van afval
• HBB heeft zich altijd hard gemaakt voor de belangen van de omwonenden van de toekomstige Vomar
• Het plan voor de Haven van Heemstede is niet gemaakt door de gemeente, maar door betrokken bewoners en in Heemstede wonende deskundigen
• HBB heeft zich altijd ingezet voor het openhouden van de spoorwegovergang bij het Laantje van Alverna voor voetgangers en fietsers
• HBB heeft zich altijd ingezet voor een goed netwerk van het busvervoer in Heemstede
• Op initiatief van HBB worden er plannen gemaakt voor een Evenementenweek in Heemstede
• Dankzij HBB is er een schema voor collectes en mag er niet meer worden ‘geleurd aan de deur’
• HBB heeft zich ingezet voor de belanghebbenden rondom het Manpadslaangebied; de tuinders, de bewoners van de Manpadslaan, de bewoners van de Rivierenbuurt én voor het behoud van groen
• Het zwembad is er nog steeds. Hier heeft HBB zich alle jaren hard voor gemaakt en dat zullen we blijven doen
• Op voorstel van HBB is er binnen het minimabeleid ruimte voor zwemlessen
• Op initiatief van HBB is Heemstede versneld gestart met een duurzamer alternatief voor giftige onkruidbestrijding (glyfosaat: Roundup)
• We hebben ons ingezet de bibliotheek te behouden voor Heemstede. Deze is er nog steeds en wordt nu geheel gerenoveerd
• HBB heeft zich, in tegenstelling tot andere partijen, ingezet om de groenstrook bij de Reggelaan te behouden voor de buurt
• In samenwerking met Haarlem is de loting op de middelbare scholen beter georganiseerd, zodat kinderen naar een school in de omgeving kunnen
• De meeste woonwijken zijn nu 30 km zones. Veel veiliger! En rondom de scholen wordt de verkeersveiligheid ook aanzienlijk verbeterd
• HBB heeft gepleit voor meer vrij-liggende fietspaden, zoals op de Johan Wagenaarlaan
• HBB heeft gepleit voor extra verlichting bij zebrapaden en het doortrekken van zebrapaden over het fietspad
• Op initiatief van HBB is er op het dak van zwembad Groenendaal een meetpunt gekomen voor vliegtuiglawaai (NOMOS)
• Nog dit jaar wordt gestart met het programma ‘Raadslid in de klas’, een initiatief van HBB om basisschoolleerlingen te betrekken bij de politiek
• Uiteraard heeft HBB zich de afgelopen jaren voor veel meer ingezet, vooral naar aanleiding van de wensen van inwoners bij verschillende gemeentelijke projecten. Wij hebben veel naar onze inwoners geluisterd, met u meegedacht en gesproken in de vergaderingen en daarbuiten.