Welkom nieuwe burgemeester Astrid Nienhuis!

Nienhuis installatie

Nienhuis installatieSinds 17 januari 2018 hebben we een nieuwe burgemeester: Astrid Nienhuis. Tijdens een feestelijke ceremonie legde zij de eed af. Als voorzitter van de Vertrouwenscommissie heette Annelies van der Have (HBB) haar van harte welkom. Deze toespraak vindt u hieronder.

“Voorzitter, geachte commissaris van de Koning, geachte heer Remkes, leden van de raad, college, leden van het ambtelijk apparaat, genodigden, belangstellenden, Rijk en Lars en mevrouw de burgemeester, beste Astrid.

We zijn er! Iets meer dan een jaar geleden vertelde Marianne Heeremans dat de tijd was gekomen om over afscheid na te gaan denken, de pensioengerechtigde leeftijd kwam in het vizier. Een moment waarvan je natuurlijk weet dat dat er een keer van gaat komen, maar met zo’n goede burgemeester aan ’t roer, wil je liefst nog even je kop in het zand steken. Maar goed, uiteindelijk moet je dan toch aan de slag, de tijd gaat dringen en er is toch wel een strak schema. En dat begint bij het begin; typeren wat Heemstede nou eigenlijk voor een gemeente is. Als je daar serieus over gaat nadenken, dan is daar veel meer over te zeggen, dan de ruimte toe laat in een profielschets. En wat moet die persoon in huis hebben om daar een goede rol spelen als burgemeester? Het risico dat daarin speelt, is dat als je zo tevreden bent met je huidige burgemeester, je al snel langs die lijn verder zinspeelt en dan eigenlijk op zoek gaat naar een tweede Heeremans. Voor ons als raad dus ook een proces van loslaten, de knop op nul zetten, resetten. Nadenken over wat goed gaat en wat behouden moet blijven en vooral waar kansen liggen. De wereld staat niet stil en Heemstede ook niet. Waar willen en gaan we naar toe? Dan spelen politieke ideeën soms natuurlijk ook mee en ook die gedachten moeten aan de kant. Want een burgemeester staat boven de partijen en het politieke landschap is ook aan verandering onderhevig door verkiezingen. Het proces van de opstelling van zo’n profielschets en de zoektocht naar een nieuwe burgemeester is dus echt een proces van loslaten.

Een belangrijk element in de profielschets, is dat we een burgemeester zochten die eigenlijk twee rollen kan vervullen. Eén binnen de gemeente en één buiten de gemeente. Die wisseling van rollen vergt een bepaalde mate van flexibiliteit. Naar binnen is de burgemeester naar onze inwoners, ambtenaren, het college en de raad een open, belangstellend en benaderbaar, communicatief persoon. Hij of zij is dienend aan het proces, kan goed luisteren en weet op een positieve en prettige wijze mensen te stimuleren. Naar buiten, met onze partners in de regio, weet hij of zij Heemstede op daadkrachtige wijze te vertegenwoordigen en de belangen van onze gemeente te bepleiten. Bovenal is de burgemeester ons boegbeeld, onze vertegenwoordiger. Iemand waar je dus ook een beetje trots op moet zijn en denkt; ha, maar die is van ons! En waar je dus vertrouwen in hebt; die kun je wel sturen om een boodschap. Als het gaat over het domein van Openbare orde en Veiligheid komen deze twee rollen samen; enerzijds dient de burgemeester daadkrachtig en overtuigd beslissingen te kunnen nemen, anderzijds dient de burgemeester deze beslissingen weloverwogen te nemen. Benaderbaarheid en de bereidheid tot reflectie met anderen over kwesties is van groot belang. Kijkende naar de wettelijke bevoegdheden van de burgemeester en de uiteenlopende issues op dit gebied, is het evident dat de nieuwe burgemeester ervaring heeft op dit terrein.

Met dat wensenpakket, en nog meer, is de vertrouwenscommissie aan de slag gegaan. Die vertrouwenscommissie is eigenlijk een soort sollicitatiecommissie. Daarin zijn alle politieke partijen vertegenwoordigd; en dat u het weet; dat zijn meestal gelijk de meest eigenwijze uit een fractie. Dat is dus bijzonder ploegje. In alle vertrouwelijkheid spreekt de vertrouwenscommissie met de kandidaten, op een geheime locatie. Die geheimzinnigheid heeft vooral als doel om sollicitanten niet te beschadigen, en niet om het niet transparant te willen zijn. Als u bijvoorbeeld ergens solliciteert, wilt u doorgaans ook niet dat de hele goegemeente het weet, laat staan uw huidige werkgever. Het is ook een intensief proces; veel gesprekken en overleg. Maar draagt ook bij aan een bepaalde verbinding tussen de betrokken leden; je bent immers samen met elkaar op zoek naar een gemeenschappelijk doel; de beste burgemeester voor Heemstede. En ik kan daarbij zeggen, dat deze vertrouwenscommissie in goede harmonie, samenwerking, maar ook vooral met veel plezier daartoe is gekomen. Daar zijn we natuurlijk ook meer dan uitstekend bijgestaan door onze griffier Irma Hesp, die de hele operatie tot in de puntjes heeft verzorgd. Op de vacature hebben 34 mensen gereageerd 17 mannen en 17 vrouwen. De commissaris van de Koning heeft daarvan een voorselectie gemaakt, die wij natuurlijk kritisch hebben bevraagd; immers we hebben de lat hoog liggen. Met 8 kandidaten heeft de vertrouwenscommissie gesproken.

Tja, over die gesprekken kan ik natuurlijk niet veel zeggen. Maar een klein tipje van de sluier, dat moet toch kunnen over de kandidaat die het is geworden: Astrid. Even een schets van de setting van zo’n sollicitatiegesprek: u moet zich 6 commissieleden voorstellen aan een u-vormige tafel, aangevuld met een adviseur, de wethouder, en 2 secretarissen. In totaal dus 9 personen; dat is nogal wat. Een van de eerste dingen die Astrid zei toen ze ging zitten, was: “kom ns wat dichterbij”! Ik denk dat dát misschien wel een van de meest in het oog springende dingen zijn van onze nieuwe burgemeester; nabijheid. We hebben haar leren kennen als iemand die bij uitstek nabijheid opzoekt en ware interesse heeft in mensen. Daarnaast toont dit ook een prettige onbevangenheid, juist in toch wel wat aparte situatie. We hebben Astrid natuurlijk uitgebreid bevraagt over het profiel en ik denk dat het al snel duidelijk werd. Astrid is de beste burgemeester voor Heemstede. En zo hebben wij ook de raad geadviseerd, die dat advies heeft overgenomen. En was ik er in oktober al van overtuigd dat Astrid onze beste burgemeester is, dan is dat nog eens verder bevestigd door de interviews met haar die ik naderhand heb gelezen en gezien. Al moet ik 1 ding, even rechtzetten. In een interview met RTV-NH noemde u de inwoners van Heemstede; Heemstedelingen. Wellicht werd u op het verkeerde been gezet door de interviewer, maar voor de zekerheid; het zijn Heemstedenaren…

Ik rond af. Beste Astrid, van harte gefeliciteerd met je benoeming en heel veel succes gewenst bij de uitoefening van het ambt in Heemstede. We kijken uit naar een fijne samenwerking en een florerende toekomst van onze gemeente. Ik hoop dat jij en natuurlijk ook jouw zoons Rijk en Lars je snel thuis gaan voelen in Heemstede, als Heemstedenaren! Maar daar heb ik alle vertrouwen in en ik heet jullie van harte welkom!”