Start verkenningen nieuw college

Afgelopen maandag 23 maart hebben we met alle nieuwe raadsleden op informatieve wijze verkend hoe de verschillende partijen de verkiezingsuitslagen duiden. Daarnaast hebben met hen onderzocht of een raadsakkoord wenselijk, mogelijk dan wel noodzakelijk is.

Vragen die wij maandag 23 maart wilden beantwoorden waren:
1. Hoe duidt u de uitslagen van de verkiezingen, voor uw partij en de anderen?
2. Op welke wijze zou een nieuw akkoord tot stand moeten komen?
3. Wat voor een soort akkoord zou wenselijk zijn en is dit ook haalbaar?
4. Is de raad toe aan een andere manier van werken, met wisselende meerderheden (bij een raadsakkoord), of is er ook behoefte aan meer ‘vastigheid’?
5. Hoe ziet u onze inwoners betrokken worden bij het opstellen van een college- of raadsakkoord?
6. Hoe ziet u de verhouding tussen raad en college bij een raadsakkoord en meer in het bijzonder oppositie vs college (als u geen wethouder levert)?
7. Ziet u voor uw partij deelname aan het college?
8. Zijn er nog punten die u aanbeveelt om mee te nemen ter overweging?

Verslag 23 maart

De meerderheid van de partijen gaven aan dat Heemstede de landelijke trend volgt, waarbij ‘lokalen’ groeien. Heemstede volgt de algemene tendens naar behoefte aan vernieuwing van bestuur, meer openheid, participatie en nieuwe tijden. Voorts hebben een aantal partijen aangegeven dat de winst wellicht is terug te voeren op een aantal belangrijke dossiers die de afgelopen jaren in Heemstede hebben gespeeld, te weten de Vomar, Alverna, afvalscheiding en Manpadslaangebied. Hierbij zijn ook diverse interpretaties genoemd; tijdens de verkiezingen veronderstelde beloftes of ‘afrekening’ van kiezers voor het stemgedrag van partijen in het verleden.

Alle partijen hebben aangegeven deel te willen nemen aan het college, of daartoe bereid te zijn.

Aangezien we nu voor een nieuwe collegeperiode staan en we enkele weken geleden zijn geïnformeerd over mogelijke nieuwe werkwijzen, zoals een bijvoorbeeld raadsakkoord, vonden wij het belangrijk om deze materie met de raad af te tasten. Het beeld dat afgelopen maandag bij ons naar voren is gekomen, is dat de tijd nu niet rijp is om een raadsbreed akkoord met alle partijen op te stellen. Er is veel onduidelijkheid over wat daar dan in zou moeten staan, welke vorm het zou moeten hebben en ook wat het toevoegt aan onze werkwijze.
HBB is van mening dat een raadsakkoord omarmd en gedragen zou moeten worden door alle partijen, anders mist het akkoord zijn essentie: een akkoord van de gehele raad. Wij proeven wel draagvlak om dit proces met elkaar in te gaan de komende collegeperiode, zodat we in de daaropvolgende periode beter zijn toegerust.

Verdere verkenning

Voor nu ligt de prioriteit bij het formeren van een zo breed mogelijk akkoord waarmee een nieuw college aan de slag kan. De komende tijd wil HBB graag met de alle partijen verder in gesprek om te onderzoeken op welke punten we elkaar kunnen vinden om zo te komen tot een breed gedragen akkoord.

Bij de verkenning van eventuele collegepartners zijn voor HBB de volgende punten leidend:
1. Het nieuwe college doet recht aan de uitslagen van de verkiezingen en heeft voldoende politiek draagvlak en
2. Er is vertrouwen en respect tussen de partners onderling zodat het nieuwe college stabiel en collegiaal samenwerkt.

Om de zorgvuldigheid van het proces te waarborgen achten wij het van belang bij deze gesprekken te worden bijgestaan door een onafhankelijke informateur. 

Informateur

Wij hebben aan Hans Luiten, bekend van het lijsttrekkersdebat, gevraagd of hij HBB bij wil staan bij als onafhankelijk informateur bij de verdere verkenning van collegepartners. Tot ons genoegen heeft hij heeft daarop bevestigend geantwoord. Hans Luiten heeft ruime politieke ervaring opgedaan als wethouder in Zaanstad en Stadsdeelvoozitter in Amsterdam en heeft ervaring in procesbegeleiding van collegevorming.

Planning

De gesprekken staan op 3 en 4 april gepland. Naar verwachting is het verslag van de informateur rond 7 april gereed.