Persbericht verslag informateur

PERSBERICHT VERSLAG INFORMATEUR
17 april 2018

HBB heeft Hans Luiten verzocht om op te treden als onafhankelijk informateur voor de gemeente Heemstede. Hij heeft zijn eindadvies uitgebracht. Daarvan hebben wij kennisgenomen.

HBB zal naar aanleiding van het advies de komende week benutten voor oriënterende gesprekken met in ieder geval GroenLinks en PvdA om ons te beraden op het vervolg.

Het volledige eindverslag van de informateur Hans Luiten kunt u vindt u hier.

Namens fractie en bestuur HBB,

Annelies van der Have, fractievoorzitter
Telefoon: 06-24758360