HBB start formatie met GroenLinks en PvdA

Persbericht – HBB, GroenLinks en PvdA starten formatie

De partijen HBB, GroenLinks en PvdA hebben samen de ambitie uitgesproken bestuurlijke vernieuwing en burgerparticipatie centraal te stellen in een nieuw college. De komende weken zullen zij formatiegesprekken gaan voeren waarbij het streven is om eind mei het college te installeren. HBB, GroenLinks en PvdA gaan vol vertrouwen in elkaar en in de toekomst van Heemstede aan de slag.

Na de verkiezingen op 21 maart heeft HBB het initiatief genomen te starten met de informatieronde om te komen tot een nieuw college.

Tijdens de informatieronde bleek dat behalve GroenLinks ook de PvdA enthousiast was om de door HBB gewenste open cultuur van besturen, het vernieuwen van de bestuursstijl en het versterken van de participatie een forse impuls te geven.

Om de basis te versterken hebben HBB, GroenLinks en PvdA in gezamenlijkheid extra gesprekken gevoerd met zowel het CDA als D66 met de uitnodiging om aan de gewenste koers een bijdrage te leveren in het college. Zij hebben beide aangegeven in het beoogde college voor zichzelf geen rol te zien.

De wens van HBB, GroenLinks en PvdA is om een college voor de hele gemeenteraad te zijn. Daarom gaan wij nu aan de slag met een akkoord op hoofdlijnen, zodat er ruimte is voor de gemeenteraad om hieraan nader invulling te geven.