Collegeakkoord HBB, GroenLinks en PvdA

voorkant akkoord

voorkant akkoordMet trots presenteren HBB, GroenLinks en PvdA het collegeakoord voor de periode 2018-2022: Samen op weg naar een mooier, duurzamer en socialer Heemstede. 

Het akkoord kent 3 pijlers; Bestuurlijke vernieuwing (inclusief participatie), duurzaam en sociaal. Alle drie de thema’s vormen een rode draad door het collegeakkoord.

Het akkoord is een mengvorm van een klassiek collegeakkoord en een nieuwe wijze van werken. Dit past bij de stand van de bestuurlijke vernieuwing in Heemstede.

De eerste twee hoofdstukken omvatten het collegeakkoord. De drie partijen HBB, GroenLinks en PvdA hebben elkaar in die hoofdstukken gevonden. Het college is dienstbaar aan de gemeenteraad en onze inwoners. Tegelijkertijd realiseren we ons ook dat van hogerhand diverse taakstellingen en doelstellingen zijn opgelegd. Uiteraard nemen we voor deze onderwerpen onze verantwoordelijkheid. In dit collegeakkoord treft u voor de diverse onderwerpen en opgelegde taakstellingen de doelen die wij als college nastreven. Daarnaast geven we aan in welke richting het college denkt over de uitvoering, waarbij het college open staat voor suggesties en dit samen met de gemeenteraad en onze inwoners verder wil invullen.

Het derde hoofdstuk is nadrukkelijk open gelaten voor inbreng van de gemeenteraad, onze inwoners en maatschappelijke instanties, ondernemers en andere belanghebbenden. Het is een dynamisch hoofdstuk en het is een nieuwe wijze van werken. De uitkomst staat niet vast, het proces is een zoektocht en het hoofdstuk wordt tijdens de raadsperiode steeds bijgesteld op basis van inwonersinitiatieven en raadsinitiatieven op alle terreinen. Daarbij is de vraag: welke maatschappelijke opgaven liggen er en kunnen als thema of project worden opgepakt om met raad, inwoners en anderen gezamenlijk vorm te geven?

Het vertrouwen van HBB, GroenLinks en PvdA in de samenwerking met de andere partijen is door VVD, D66 en CDA ter discussie gesteld in de bijeenkomst van 22 mei jl. Hierbij werd verwezen naar het rapport van de informateur. HBB, GroenLinks en PvdA spreken nadrukkelijk uit dat vertrouwen bestaat in alle collega-partijen en in de samenwerking. Wij betreuren dat door de woordkeuze van de informateur een ander beeld is ontstaan. Het zijn niet onze woorden. Dat er op de inhoud grotere of kleinere afstand kan bestaan, doet aan vertrouwen in de collega’s niet af.

Wij kijken er naar uit om in gezamenlijkheid met raad en inwoners te verkennen hoe invulling kan worden gegeven aan de bestuurlijke vernieuwing en samen in nieuwe verhoudingen te werken aan een mooi, duurzaam en sociaal Heemstede.

Op donderdag 31 mei aanstaande zal het collegeakkoord worden besproken in de gemeenteraad. Daarna zullen de nieuwe wethouders worden geïnstalleerd. Dit zijn Annelies van der Have (HBB), Nicole Mulder (Groenlinks) en Sjaak Struijf (PvdA). Wij wensen hen veel succes in de uitoefening van het ambt!

Het akkoord vindt u hier.