Motie voor openbare toiletten in Heemstede

De Gemeenteraad van Heemstede op 28 juni in vergadering bijeen,

Constaterende:

Dat er een gebrek is openbare toiletten, waar bijvoorbeeld ook darmpatiënten terecht kunnen.
Dat het ook voor gezinnen met jonge kinderen, ouderen en mindervaliden prettig is van een schoon toilet gebruik te kunnen maken.
Dat dit geldt voor alle winkelcentra in ons dorp

Overwegende:

Dat we ons in Heemstede inzetten voor een inclusieve samenleving, waar iedereen kan meedoen, ook als het gaat om winkelen en recreëren.
Dat een voorwaarde hiervoor is dat er goede openbare voorzieningen voor handen zijn, waaronder openbaar toegankelijke toiletten.
Dat er in Nederland initiatieven zijn waar winkels/bedrijven aangeven dat bij hoge nood een toilet aanwezig is.

Roept het college op:

Om binnen 6 maanden met een plan te komen, in overleg met de winkels/bedrijven, voor meer openbare toiletten en de raad hierover te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.