Het VOMAR Voorbereidingsbesluit

HBB is altijd tegen een grote Vomar op die plek in het centrum geweest. Dat staat in onze verkiezingsprogramma’s van 2014 en 2018: ook is het onderdeel van het coalitieakkoord.

 We menen goede argumenten te hebben om tegen die verplaatsing te zijn. Die argumenten zien op belangen van de omwonenden, het verkeer maar ook de negatieve gevolgen voor de versfood zaken op de Binnenweg, om maar niet te spreken over de gevolgen voor het Noordelijk deel van de Binnenweg als de huidige Vomar daar vertrekt.

 Voor de verkiezingen hebben we dan ook het vorige College opgeroepen het besluit over het bestemmingsplan over de verkiezingen heen te tillen en zodoende de verkiezingsuitslag mee te laten wegen. Het vorige College durfde dat overduidelijk niet aan.

 Nu HBB in het College zit is het logisch dat wij onderzoeken of en in hoeverre dat besluit nog terug te draaien is. Ook willen wij kijken naar alternatieve scenario’s, in overleg met de projectontwikkelaar. Dat overleg is niet zinvol als de ontwikkelaar een omgevingsvergunning aanvraagt, die het College dan moet verlenen, gelet op het bestemmingsplan.

 Om dat te voorkomen is een voorbereidingsbesluit genomen, waardoor zo’n aanvraag aangehouden kan worden. Dat besluit is wel in een besloten raadsvergadering (dus met alle partijen) besproken, enerzijds om te voorkomen dat de ontwikkelaar een vergunning zou aanvragen, maar anderzijds omdat de openbaarmaking van de onderliggende adviezen de positie van de gemeente kunnen schaden. Alle raadsleden, dus ook de VVD, D66 en CDA hebben wel die stukken.

 Een voorbereidingsbesluit is in feite niets meer dan de bevriezing van de status quo. Er is nog niets besloten.

 Indien u nog vragen heeft staan we u graag te woord.