HBB stelt vragen: herstel Amstelbrug

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

INDIENING
Steller vragen: Lenny Jagtenberg
Datum: 1 september 2018
Onderwerp: Herstel Amstelbrug

Wijze van beantwoording:
Schriftelijke vragen worden binnen maximaal 30 dagen schriftelijk beantwoord.

Indien anders gewenst:
Graag beantwoorden vóór: zsm daar er vragen bestaan onder onze inwoners hierover.

AANLEIDING
Vorig jaar heeft HBB in juni, oktober en december 2017 bij monde van raadslid Heerkens Thijssen geïnformeerd wanneer de Amstelbrug zou worden hersteld. Steeds is door het college toegezegd dat het werk spoedig zou worden opgepakt. Tot op heden is de brug nog steeds niet hersteld.

VRAGEN
HBB heeft naar aanleiding daarvan onderstaande vragen voor het College:
1. Waarom is dit nog steeds niet opgepakt?
2. Wordt de schade verhaald op de veroorzaker?
3. Wanneer denkt het college deze brug nu te herstellen?

ANTWOORD
[ vraag en antwoord in 1 document houden!! ]
datum:
portefeuillehouder:
antwoord: