HBB krijgt antwoorden: herstel Amstelbrug

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

INDIENING
Steller vragen: Lenny Jagtenberg
Datum: 1 september 2018
Onderwerp: Herstel Amstelbrug

Wijze van beantwoording:
Schriftelijke vragen worden binnen maximaal 30 dagen schriftelijk beantwoord.

Indien anders gewenst:
Graag beantwoorden vóór: zsm daar er vragen bestaan onder onze inwoners hierover

AANLEIDING
Vorig jaar heeft HBB in juni, oktober en december 2017 bij monde van raadslid Heerkens Thijssen geïnformeerd wanneer de Amstelbrug zou worden hersteld. Steeds is door het college toegezegd dat het werk spoedig zou worden opgepakt. Tot op heden is de brug nog steeds niet hersteld.

VRAGEN
HBB heeft naar aanleiding daarvan onderstaande vragen voor het College:
1. Waarom is dit nog steeds niet opgepakt?
2. Wordt de schade verhaald op de veroorzaker?
3. Wanneer denkt het college deze brug nu te herstellen?

ANTWOORD COLLEGE
1. Het is correct dat de brug nog steeds niet hersteld is. De oorzaak heeft lang gelegen in de discussie met de ontwerpster van de brug die wij netjes hebben willen afronden. Ook bleek het werk ingrijpender doordat ook metselwerk hersteld moest worden. Onze aannemer heeft de werkzaamheden inmiddels ingepland voor week 39.
2. De schades zijn verhaald bij de twee veroorzakers, waardoor de herstelkosten gedekt zijn.
3. In week 39 (vanaf 24 september) wordt de leuning van de brug door de firma Griekspoor hersteld. De beschadigde leuning wordt gedemonteerd en naar de werkplaats vervoerd. Er wordt vervolgens een tijdelijke leuning geplaatst. Na herstel van het metselwerk wordt de gerenoveerde leuning teruggeplaatst.