HBB krijgt antwoorden: veiligheid zwembaden

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

INDIENING
Steller vragen: Klaas Kremer, HBB
Datum: 10-09-2018
Onderwerp: Veiligheid Zwembaden

Wijze van beantwoording:
Schriftelijke vragen worden binnen maximaal 30 dagen schriftelijk beantwoord.
Indien anders gewenst: Graag z.s.m. beantwoorden aangezien het hier veiligheid betreft.

VRAAG
Aanleiding:
Het onlangs verschenen artikel op RTL nieuws: “Nog steeds tientallen zwembaden met gevaarlijk roestvrij staal”. In het artikel staat onder andere: “Nog steeds gevaarlijk rvs. Vorig jaar bleek al uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken dat veel zwembaden hun zaken niet op orde hadden” Volgens de bijlage (ook terug te vinden op de webpagina) is het onduidelijk of de zwembaden in de gemeente Heemstede voldoen.

Vragen:
– Wij zouden het college willen vragen om met spoed te onderzoeken of er zwembaden in Heemstede zijn die niet voldoen aan de door het ministerie van binnenlandse zaken gestelde eis met betrekking tot het gevaarlijke RVS.
– De raad op de hoogte te stellen of er zwembaden zijn die niet voldoen.
Indien van toepassing:
– De raad op de hoogte stellen welke zwembaden niet voldoen.
– Gepaste maatregelen nemen om eventuele risico’s uit te sluiten.
– De raad op de hoogte te brengen van deze maatregelen en wanneer deze ingaan.
Bron: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4397721/nog-steeds-tientallen-zwembaden-met-gevaarlijk-roestvrij-staal

ANTWOORD
Ad 1) De gemeente Heemstede is eigenaar van Sportcentrum Groenendaal met daarin, naast de sporthal, het openbare zwembad Groenendaal. Dit zwembad wordt geëxploiteerd door Sportplaza Groenendaal Heemstede bv (hierna Sportplaza). Het zwembad bestaat uit twee baden, het golfslagbad en het wedstrijdbad. Dit zwembad is het enige zwembad dat in eigendom is van de gemeente Heemstede en tevens het enige zwembad in Heemstede, welke onder de onderzoeksplicht naar roestvast staal (hierna RVS) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (hierna ministerie) valt. Reeds in oktober 2016 heeft in dit zwembad onderzoek plaatsgevonden naar de metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen, conform NPR 9200:2015, waaronder onderzoek naar RVS (ook wel roestvrij staal genoemd). Dit was conform de verplichting van het ministerie om voor 1 januari 2017 een dergelijk onderzoek uit te voeren in openbare zwembaden. Het ministerie is op de hoogte gesteld van de uitkomst van dit onderzoek. Metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen waarvan uit het onderzoek bleek dat deze direct vervangen moesten worden zijn in opdracht van Sportplaza vervangen.
Ad 2) Er zijn op dit moment geen openbare zwembaden in Heemstede die niet voldoen aan de onderzoekplicht van het ministerie naar RVS. In de baden, de directe omgeving van de baden en de overige ruimtes die in contact staan met de zwembadatmosfeer van zwembad Groenendaal is geen niet-resistent RVS meer aanwezig op plaatsen waar breuk kan leiden tot persoonlijk letsel. Of dit niet-resistent RVS is niet gecorrodeerd, direct visueel inspecteerbaar en ingelijmd.
Ad 3) Zie de antwoorden onder punt 1 en 2.

datum: 25 september 2018
Namens het college van B&W,
wethouder J.F. Struijf